Hoppa till huvudinnehåll

Till: Alla företag inom handeln

Sluta plasta in allt

Sluta plasta in allt

dags och börja se över era livsmedel, är det nödvändigt och rulla in i 3 lager plast! Kan jag köpa detta lokalt, börja sträck ut händerna så lokala bönder kanske kan börja effektiv odla istället!
Kolla över hyllorna kan man göra på ett annat sätt, ta inspiration från andra företag som valt och ta ett mer miljövänligt synsätt på sina varor och produkter!

Dags för större handels företag och börja ta ansvar mer än och köpa in lite ekologiska produkter!

Varför är det viktigt?

Plast har med sina enastående egenskaper på många sätt bidragit till ett bättre liv för många människor, och är idag en självklar del av vår vardag. Men den har också orsakat stora problem för vår miljö. Haven är fulla med plastskräp – och tillförseln bara ökar.

Plast består av polymerer, en kemisk förening med en kedja av upprepande mindre enheter. Olika plastsorter består av olika polymerer. Dessa kan i sin tur modifieras med tillsatsämnen för att plasten ska bli mer eller mindre mjuk, få olika färger, bli flamsäker med mera.

Plaster tillverkas som mer eller mindre hållfasta. En del plaster tillverkas för att klara stora påfrestningar, andra ska lösas upp under vissa förhållanden. Varken traditionella plaster baserade på olja eller plaster baserade på förnybara ämnen försvinner om de hamnar i haven. Biologiskt nedbrytbara och komposterbara plaster kräver speciella förhållanden, som syre och mikroorganismer, för att brytas ner. I havet tar den processen mycket lång tid.

Dags och börjar ta lite ansvar!

Kategori

Uppdateringar

2020-04-15 14:48:55 +0200

100 underskrifter nådda

2020-04-13 10:36:59 +0200

50 underskrifter nådda

2020-03-31 13:05:39 +0200

25 underskrifter nådda

2020-03-28 20:47:20 +0100

10 underskrifter nådda