Hoppa till huvudinnehåll

Till: Daniel Ek, VD och styrelseordförande

Spotify - teckna kollektivavtal!!!

Käre Daniel Ek,

Spotify har lämnat förhandlingarna om kollektivavtal med fackförbunden Unionen, Sveriges ingenjörer och Akavia. En talesperson för företaget har kommenterat det på följande vis:

"Samtidigt som vi hyser stor respekt för kollektivavtal och den svenska modellen är våra anställningsvillkor och förmåner redan lika bra eller bättre än vad som föreskrivs i ett kollektivavtal och vår plan kvarstår att fortsätta erbjuda våra anställda förstklassiga löner och förmåner"

Du har själv till de anställda låtit meddela att det är både lagligt och möjligt att inte teckna kollektivavtal. Du har också resonerat kring konkurrensutsatthet och att kollektivavtal må vara viktiga men inte nödvändiga.

Vi som undertecknar detta brev menar att du och bolagsstyrelsen har fått en del om bakfoten. Det är förvisso möjligt att vägra teckna kollektivavtal men i Sverige är kollektivavtalen fundamentala för att reglera arbetsmarknaden. Kollektivavtal är lika viktiga för att Sverige ska ha en trygg och ordnad arbetsmarknad som kodning är för Spotify. Spotifys svar innebär att ni vill bedriva verksamhet utan trygga avtal och villkor för de anställda. Det må vara möjligt men det gör det inte moraliskt försvarbart.

Av Spotifys förklaringar framgår att ni önskar erbjuda bättre villkor är kollektivavtalen. Utmärkt! Vad är i så fall problemet? Varför kan ni inte förbinda er till den grundtrygghet som kollektivavtal innebär? Hur kommer det sig att ni inte vill vara delaktiga i att påverka kollektivavtals innehåll till det bättre? Det klingar ihåligt och blir väldigt motsägelsefullt.

Konkurrensutsattheten kan förstås vara problematisk men ska dina resonemang tolkas som att Spotify vill konkurrera med hjälp av sämre villkor och ensidiga beslut från dig och styrelsen? Det är tyvärr en misstanke som infinner sig.

Kollektivavtal ger de anställda rätt till medinflytande. Via facklig organisering får de rätt till fortlöpande information och att förhandla om viktiga förändringar av verksamheten. Arbetsgivaren har fortfarande sista ordet rörande organisationen med mera men du behöver lyssna till de anställda och förankra dina beslut. Är det här skon klämmer? Det är inte utan att vi undrar.

Vi som skriver under detta brev vill visa vårt stöd för de anställdas önskemål om kollektivavtal. Vi vill att du och bolagsstyrelsen tänker om och tar ert ansvar som arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden.

Varför är det viktigt?

I Sverige finns bara ett fåtal lagar som reglerar arbetsmarknaden. Resten regleras av kollektivavtal, framförhandlade mellan arbetsgivarorganisationerna och fackföreningsrörelsen. Spotify kommer att fortsätta vara ett självständigt bolag, med eller utan kollektivavtal. Frågan nu är om Spotify också vill vara en god förebild som arbetsgivare eller sälla sig till den minoritet av oseriösa arbetsgivare som vägrar trygghet och medinflytande för de anställda.

Om Spotify vägrar teckna kollektivavtal så blir det svårt att med gott samvete vara prenumerant på Spotifys tjänster. Vi som undertecknar detta brev ser oss nu om efter andra lösningar.

Daniel Ek kan få oss att stanna kvar som kunder och bidra till att Spotifys rykte blir fortsatt gott. Eller så kan han fläcka ner Spotifys anseende och göra att Spotifys resa framåt blir ännu tuffare. I ett konkurrensutsatt läge behöver Spotify nog ha både personalen och kunderna med sig. Vill Daniel Ek ha oss med sig eller emot sig framöver? Som man ropar får man svar.

Visa solidaritet med Spotifys anställda och protestera när Daniel Ek tror sig veta vad som är bäst för dem. De anställda har egna röster och egen vilja. Daniel Ek behöver inte bete sig som att han är en pappafigur som alltid vet bäst. Han må vara styrelseordförande och VD men utan de anställda vore Spotify inte det företag det är idag. Hög tid att visa de anställda om deras arbetsinsats och kunskap värdesätts av ledningen.

Hur den kommer att överlämnas

Via e-post eller post till Daniel Ek, via företagets kontaktvägar.

Uppdateringar

2023-08-15 12:49:46 +0200

10 underskrifter nådda