Tillbaka till kampanj

Till: Beslutsfattare i Polen och på Irland

Stå upp för aborträtten, Polen och Irland

Anledning att skriva under

  • Det är 99,999% kvinnan är ansvarig för att se att barnet har mat,kläder, skola,bostad. Allt detta U T A N att mannen krävs att delta lika mycket. Kvinnorna vet detta och tar detta på allvar, männen som är merparten bakom denna kampanjan mot abort tar inget ekonomiskt eller ännu mindre fysiskt ansvar över oönskade barn, Det hade varit bättre ha en kampanja där männen ställs mot väggen och krävs att tex betala för barnet