Hoppa till huvudinnehåll

Till: Beslutsfattare i Polen och på Irland

Stå upp för aborträtten, Polen och Irland

Ändra de strikta abortlagarna! Alla kvinnor ska ha rätt att bestämma över sina egna kroppar. Att göra abort ska inte innebära en onödig hälsorisk eller göra dig kriminell.

Varför är det viktigt?

14 års fängelse. Det kan straffet bli för en kvinna som genomför, eller försöker genomföra, en abort på Irland.

Vi vet att strikta abortlagar inte förhindrar aborter. Tvärtom gör lagarna istället att kvinnor på farliga och illegala sätt försöker avbryta sin graviditet. Över 5 000 irländska kvinnor beräknas årligen resa utomlands för att kunna genomföra en abort på ett sätt som inte riskerar deras egen hälsa eller att de sätts i fängelse. Inte ens våldtagna kvinnor eller de som blivit utsatta för incest har rätt att utföra en abort på Irland.

Men i slutet av maj kan landet förhoppningsvis blicka mot en ljusare framtid. Då ska de folkomrösta om att upphäva grundlagens åttonde tillägg: det som likställer mammans liv med ett ofött fosters.

I Polen råder också stränga abortlagar. Och liksom Irland ska Polen också snart besluta om förändringar i aborträtten. Men medan Irland ska rösta om en mer human aborträtt ska Polen rösta om att begränsa aborträtten ytterligare. Restriktionerna rör dessutom inte bara aborträtten, utan också tillgång till preventivmedel och sexualundervisning i skolan.

Ironiskt nog åkte svenska kvinnor till Polen för att kunna utföra aborter, innan fri abort infördes i Sverige 1975. Numera är det tvärtom, och det visar hur bräcklig aborträtten är. De inskränkningar på aborträtten som gjorts i Europa de senaste åren bevisar att det är en rättighet som aldrig ska tas för given!

Det som händer irländska och polska kvinnor angår även oss i Sverige! Att stå upp för kvinnors rättigheter ger resultat. Förra gången Polen försökte begränsa aborträtten togs förslaget tillbaka efter att svartklädda kvinnor protesterat på gator runt om i landet.

Rätten till den egna kroppen innebär att kvinnor inte ska bli utsatta för sexuella övergrepp, men också att kvinnor ska ha rätt till den abortvård de önskar.

Tycker du att kvinnor ska ha den självklara rätten att bestämma över sina egna kroppar? Skriv under namninsamlingen och visa att du inte accepterar konservativa beslutsfattare som vill inskränka aborträtten. Namninsamlingen kommer överlämnas till Skiftets systerorganisationer i Polen och på Irland.

Uppdateringar

2018-04-20 00:21:34 +0200

100 underskrifter nådda

2018-04-19 17:10:04 +0200

50 underskrifter nådda

2018-04-19 15:53:39 +0200

25 underskrifter nådda

2018-04-19 13:51:52 +0200

10 underskrifter nådda