Tillbaka till kampanj

Till: the CEO of Sveaskog

RESPECT LUOKTA-MÁVAS RIGHT TO PROTECT THEIR ANCESTRAL LAND

Anledning att skriva under

  • Jag skriver under för att kalhuggningen av våra norrländska urskogar drabbar såväl renskötseln som miljön. Vi har begränsade resurser och måste ställa om vår konsumtion, planeten ger oss alla tecken på att den mår dåligt, koldioxidutsläppen ökar, temperaturen stiger, fågelbestånden dör ut och om vi hugger ner skogen i Luokta Mávas påskyndar vi detta och renarna svälter ihjäl.