Tillbaka till kampanj

Till: the CEO of Sveaskog

RESPECT LUOKTA-MÁVAS RIGHT TO PROTECT THEIR ANCESTRAL LAND

Anledning att skriva under

  • Jag är beroende av dessa gamla tallskogar för mina renars överlevnad.