Tillbaka till kampanj

Till: the CEO of Sveaskog

RESPECT LUOKTA-MÁVAS RIGHT TO PROTECT THEIR ANCESTRAL LAND

Anledning att skriva under

  • Samer har alltid levt under förtyck av svenska kapitalister som bara vill låna pengar på samernas skogar och därför så tycker jag att samer borde få en uppbackning av svensk regering genom FN urfolksrättigheter