Hoppa till huvudinnehåll

Till: Förskolenämnden Göteborg

STÄNG INGA ÖPPNA FÖRSKOLOR I GÖTEBORG

Nämnden har bestämt att Öppnis får vara kvar tills vidare, 2021 - då den nya budgeten ska läggas.

Den 27 maj 2020 träffas Förskolenämnden för att ta ställning till två förslag: ATT GÖRA BESPARINGAR ELLER ATT BEHÅLLA ÖPPNA FÖRSKOLORNA SOM DOM ÄR IDAG.

Förslag till beslut 2: Nämnden behåller samtliga Öppna förskolor i Göteborg, både de som ligger samlokaliserade i en Familjecentral och de som ligger i egen lokal och de som är inplanerade i avsiktsförklaring med stadsdelar.

Förslag till beslut 3: Nämnden ger förskoleförvaltningen i uppdrag att genomföra besparingsåtgärder motsvarande 7 miljoner på Öppna förskolor i Göteborg.

Varför är det viktigt?

Värna om våra barn! Gör inga besparingar som gör att någon Öppen Förskola i Göteborg behöver stänga ner!

Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Öppna förskolan är en otroligt viktig samlingspunkt för både barn och vuxna som tillgodoser gemenskap, lärande, sociala kontakter och glädje. Hälsofrämjande knutpunkt.

Uppdateringar

2020-06-08 09:28:21 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 92 underskrifter

2020-05-27 09:30:45 +0200

UPPDATERING: Jag har mailat Förskoleförvaltningen och 4 politiker i Förskolenämnden och meddelat att det pågår en namninsamling och att den kommer att lämnas över under dagen i digitalt format.

Mötet om att fatta beslut sker idag under EM enligt deras handlingar så därför är detta en väldigt KORT namninsamling, men som på bara ett dygn fått nästan hundra underskrifter.

ÖPPNA FÖRSKOLAN är viktig för våra barn. SPARA INTE PÅ BARNEN.

Med vänlig hälsning, Felicia Bodin

2020-05-26 10:10:51 +0200

50 underskrifter nådda

2020-05-25 19:46:47 +0200

25 underskrifter nådda

2020-05-25 14:53:41 +0200

10 underskrifter nådda