Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stockholms Stad, Fortum Värme AB, Fortum AB

Stäng kolkraftverket i Värtan senast 2018

Fortum energi kommer stänga ned kolkraftverket i Värtan 2022, vilket är åtta år tidigare än planerat.

Stäng kolkraftverket i Värtan senast 2018

Vi kräver

Att ägarna Stockholms stad och Fortum omgående tar fram en plan för att stänga kolkraftverket senast 2018,

Att bolaget samtidigt skrotar de utsläppsrätter som eventuellt frigörs vid en sådan avveckling.

Varför är det viktigt?

Stockholms stad är delägare i Värtaverkets kolkraftverk. Det globala klimatavtal som tecknats i Paris i december 2015 gör det moraliskt omöjligt att fortsätta elda med kol när det nu finns alternativ. I mars 2016 startade Fortum sitt nya biobränsledrivna kraftvärmeverk i Värtan som har kapacitet att helt ersätta kolkraftverket. Ändå vill Fortum ha kolkraftverket i drift kanske ända fram till fram till 2030.

Vi anser att kolkraftverket inte längre behövs. Eventuell reservkraft kan hämtas genom eldrivna värmepumpar, integrering av fjärrvärmenätet i länet, samt en snabb utveckling av så kallat öppet nät där spillvärme från olika verksamheter kan levereras in i fjärrvärmenätet.

Nu ska bolaget under 2017 presentera en plan för kolkraftverket. Vi vill att de skyndar på arbetet. Stöd våra krav, planen ska fram så fort som möjligt. Namninsamlingen pågår till sista mars 2017.

Kampanjen stöds av Klimataktion Stockholm, Jordens Vänner Stockholm, Fossil Free Stockholm och Skiftet

Hur den kommer att överlämnas

Vi uppvaktar Fortum Värme med en delegation den 6 april kl 11, och hoppas på många supportrar utanför.
Uppvaktningen sker vid deras huvudkontor i Värtan.
Vi överlämnar insamlingen fysiskt.

Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2018-07-24 23:52:00 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 658 underskrifter

2017-04-06 16:15:41 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 580 underskrifter

2016-12-21 06:55:41 +0100

500 underskrifter nådda

2016-09-17 11:08:31 +0200

100 underskrifter nådda

2016-09-16 14:37:10 +0200

50 underskrifter nådda

2016-09-16 11:20:28 +0200

25 underskrifter nådda

2016-09-16 10:39:18 +0200

10 underskrifter nådda