Tillbaka till kampanj

Till: Kommande riksdag och regering. De ministrar som kommer att ha ansvar för tillgänglighet, funktionshinderfrågor och LSS, socialförsäkringen, arbetsmarknad och bostäder.

Stärk funktionshinderpolitiken för unga!

Anledning att skriva under

  • Vi kräver att ni förbättrar Lss en för alla inte bara dom ynsta