Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommande riksdag och regering. De ministrar som kommer att ha ansvar för tillgänglighet, funktionshinderfrågor och LSS, socialförsäkringen, arbetsmarknad och bostäder.

Stärk funktionshinderpolitiken för unga!

Vi kräver att politikerna gör sitt yttersta för att...

… snabba på arbetet för bättre tillgänglighet.
Lagen om bristande tillgänglighet skärptes 2016 men det är fortfarande otillgängligt på många håll i landet. Enligt vår partiundersökning inför valet 2018 finns inga konkreta förslag från partierna på detta område – det måste ändras!

… stärka LSS och barns och ungas rätt till personlig assistans.
Idag kan barn inte vara barn och föräldrar inte vara föräldrar när rätten till personlig assistans dras in. Medan föräldrar går på knäna för att räcka till envisas myndigheternas handläggare med att hävda föräldraansvar. Samtidigt tvingas unga att inrätta sina liv efter hemtjänstens punktinsatser. Detta är orimligt!

… göra det möjligt att flytta hemifrån.
Det ska vara självklart att kunna flytta dit man vill och kan. Stödinsatser, oavsett om de ges genom LSS eller SoL, ska kunna flyttas med. Rätten till stöd måste vara likvärdig i hela landet!

… öka antalet tillgängliga bostäder.
För personer med rörelsenedsättning är det extra svårt att hitta en bostad. Bostadsmarknaden måste bli mer rättvis och det behöver bli enklare att anpassa bostäder.

… minska arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning.
Majoriteten av de med funktionsnedsättning som har gymnasieutbildning och saknar arbete säger att de både vill och kan jobba om de får det stöd som de har rätt till. Vi måste börja ses som en resurs – inte som en börda!

… stärka sjukpensionärernas rättigheter – Det ska kunna gå att leva på sin ersättning.
Som ung sjukpensionär blir man dömd på att leva med dålig ekonomi resten av livet. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. Det är skillnad på att överleva och att leva!

Varför är det viktigt?

Valet 2018 är över och i skrivande stund är det mycket osäkert vilken regering som ska styra landet under de kommande fyra åren. I partiundersökningen som vi i Förbundet Unga Rörelsehindrade gjorde inför valet var det blandade besked kring vilka och hur starka ambitioner partierna har för de olika funktionshinderpolitiska frågorna.

I den här namninsamlingen kräver vi därför att politikerna i kommande regering och riksdag tar funktionshinderpolitiken på allvar. Våra rättigheter måste säkras och stärkas.

När en ny regering väl är på plats kommer vi att lämna in namninsamlingen till de ministrar som då ha ansvar för tillgänglighet, funktionshinderfrågor och LSS, socialförsäkringen, arbetsmarknad och bostäder.

Vi uppmanar andra funktionshinderorganisationer att göra en liknande kravlista för sina hjärtefrågor.

Tack för att du skriver under!

Förbundet Unga Rörelsehindrade står bakom denna namninsamling. Vi är ett förbund av och för unga och vi jobbar för att stärka rättigheter för barn och unga som lever med nedsatt rörelseförmåga. Läs mer om oss på http://ungarorelsehindrade.se/var-organisation/

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2018-09-21 07:34:27 +0200

100 underskrifter nådda

2018-09-19 20:59:26 +0200

50 underskrifter nådda

2018-09-19 18:00:46 +0200

25 underskrifter nådda

2018-09-19 15:41:45 +0200

10 underskrifter nådda