Skip to main content

Till: Utrikesminister Ann Linde och övriga medlemmar i den svenska regeringen

Stöd det chilenska folket! Agera mot brotten mot de mänskliga rättigheterna!

Stöd det chilenska folket! Agera mot brotten mot de mänskliga rättigheterna!

Utrikesminister Ann Linde – Stöd det chilenska folket och agera mot brott mot de mänskliga rättigheterna:
Fördöm den Chilenska statens brott mot de mänskliga rättigheterna!
Stoppa förhandlingarna av associeringsavtal med Chile!
Bojkotta Chilenska produkter!

Varför är det här viktigt?

Det pågår massiva demonstrationer runt om i Chile för att förändra landet, där den viktigaste förändringen skulle vara en ny grundlag som inte är en produkt av den tidigare militärdiktaturen och dess stora sociala och ekonomiska orättvisor.

Demonstrationerna har bemötts med massivt våld från regeringens sida, situationen är kritisk. Det Nationella institutet för mänskliga rättigheter i Chile (INDH) har rapporterat att polisens och militärens våld resulterat i;
- Minst 26 döda
- 3 649 vårdas/har vårdats på sjukhus, varav 264 är minderåriga
- Sedan den 20 oktober har bortåt 25 000 personer häktats, och av dessa befinner sig f.n. drygt 2.300 i fängelse
- Hittills har 9 129 personer besökts av INDHs personal i häktet, och 1 067 har visat sig vara minderåriga. Av de besökta personerna uppger 1 445 att de under häktestiden blivit offer för grovt våld/tortyr/sexuella övergrepp
- Sedan den 19 oktober har minst 405 personer fått allvarliga ögonskador.

Polisen har dessutom hindrat myndigheter, advokater och andra yrkespersoner inom exempelvis vården att utföra sitt arbete. Detta yttrar sig genom hot och att neka någon vård vilket anses av internationella lagar vara ett allvarligt brott.

Amnesty International har också observatörer på plats, vars senaste rapport pekar ut Chiles president, Sebastián Piñera, som ytterst ansvarig för polisens handlingar och deras medvetna avsikt att skada demonstranter. Vi citerar från Amnestys hemsida: ” Amnesty International anser att de kränkningar av mänskliga rättigheter som begåtts av säkerhetsstyrkorna inte är isolerade eller sporadiska händelser, utan att det tvärtom avslöjar ett mönster av kränkningar av de mänskliga rättigheterna i hela landet. De chilenska säkerhetsstyrkornas avsikt är tydlig: att skada demonstranter för att på så vis avskräcka protester. Även den omfattande användningen av tortyr och sexuellt våld mot demonstranter pekar på detta.”

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/chile-responsable-politica-deliberada-para-danar-manifestantes/

Vi, svenskchilenare och andra bosatta i Sverige antar att den svenska regeringen ser allvarligt på det som händer i Chile (och fortsätter att hända på daglig basis), och samtidigt är medvetna om att Chile är väldigt beroende av sin export och känslig för störning därav.

Det viktigaste som utrikesminister Ann Linda och övriga regeringsmedlemmar kan göra för att få slut på de pågående övergreppen mot mänskliga rättigheter är att

1. Fördöma den Chilenska statens brott mot de mänskliga rättigheterna
2. Stoppa förhandlingarna av associeringsavtal med Chile
3. Utlysa en bojkott av Chilenska produkter för att sätta press på Chiles regering så att våldet stoppas!

Tack på förhand för att ni stödjer det chilenska folket och är villiga att agera mot brott mot de mänskliga rättigheterna!


Anledningar att skriva under

  • Sverige får inte blunda för vad som sker i Chile
  • Mitt stöd för un Chile digno para los que viven en chile. Chile pertenece a los chilenos.el pueblo unido jamas sera vencido.Viva Chile por un futuro mejor
  • För att skydda min familj from brott och trakasserier

Uppdateringar

2020-01-14 19:15:41 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-12-06 14:03:05 +0100

500 underskrifter nådda

2019-12-05 20:44:34 +0100

100 underskrifter nådda

2019-12-05 19:56:30 +0100

50 underskrifter nådda

2019-12-05 19:35:42 +0100

25 underskrifter nådda

2019-12-05 19:12:38 +0100

10 underskrifter nådda