Hoppa till huvudinnehåll

Till: Migrationsverket

Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Våldet ökar katastrofalt.

Illustration: Marit Törnqvist

Dags för inhibition av alla utvisningar till Afghanistan!
Vi som skrivit under detta upprop kräver att Migrationsverket i väntan på ett nytt rättsligt ställningstagande omedelbart inhiberar utvisningsbesluten för alla asylsökande från Afghanistan. I rådande säkerhetsläge bör ingen utvisas till Afghanistan!

Initiativtagare till uppropet är
Kampanjen Håll ihop Sverige - Flyktingamnesti för de ensamkommande och det nationella nätverket NU ÄR DET NOG!

Organisationer som står bakom uppropet:

Etikkommissonen i Sverige

Nätverket #femövertolv, Östersund

Nätverket för Global Fred och Demokrati, Östersund

Grön Ungdom

Feministiskt initiativ (Fi)

Haninge frivilliga familjehem

Ingen Människa Är Illegal, Östersund

Salsal förbundet Sverige

Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Föreningen Stöttepelaren

Nätverket Ung i Sverige

We Act Sweden

Vänsterpartiet

Föreningen Växtkraft, Hörby

Varför är det viktigt?

Massakern i Afghanistan där minst 80 skolflickor mördades och över 150 andra sårades är den senaste av de attacker mot civila som har ökat sedan USA bestämt att lämna Afghanistan med konsekvensen att Nato också upphör med sin närvaro.

Talibanerna strider idag i 21 av 36 provinser och regeringsstyrkorna försvagas. Civila beväpnar sig. Tusentals människor flyr undan striderna mellan regeringsstyrkorna och talibanerna. En rad initierade bedömare pekar på överhängande risk för fullt inbördeskrig.

Med anledning av USA:s och Nato:s trupptillbakadragande uppdaterade Utrikesdepartementet den 14 april 2021 sin bedömning av säkerhetsläget genom att utöver den avrådan från alla resor till Afghanistan som legat fast sedan många år, lägga till information om att säkerhetssituationen kan komma att förvärras på kort varsel och skriver: ”Afghanistan är ett land i konflikt och risken för våld är ytterst hög. Särskilt I områden där rebeller är verksamma finns det risk för väpnade attacker och explosioner. Detta hot gäller också huvudstaden Kabul.”

I Sverige finns minst 10 000 människor som fått beslut om att utvisas till Afghanistan: Uppskattningsvis 2 000 barn med föräldrar, 1 000 ensamkommande ungdomar som ännu inte fyllt 18 år, 5 000 papperslösa f.d. ensamkommande barn samt ett okänt antal vuxna personer. Majoriteten av de afghanska medborgare som befinner sig i Sverige har levt här i mer än 5 år och den västernisering det inneburit för många av dem gör de än mer utsatta.

Enligt Migrationsverkets senaste rättsliga ställningstagande från juni 2020 är hela landet osäkert, men man menar ändå att arbetsföra och friska vuxna män och vuxna par utan barn kan utvisas till städerna Kabul, Herat och Mazar-e-Sharif, oavsett tidigare hemvist.
Migrationsverket bygger sina slutsatser på uppgifter från 2019 och tidigare och gick i sitt senaste rättsliga ställningstagande också emot UNHCRs bedömning som redan då var att Kabul inte var ett lämpligt internflyktsalternativ. Sedan dess har våldet gradvis trappats upp för att under den senaste tiden öka mycket kraftigt. De allra flesta bedömare anser att risken är mycket stor för ytterligare ökat våld.

Enligt uppgifter från Migrationsverket så är ett nytt rättsligt ställningstagande inte att vänta förrän tidigast under sommaren. Eftersom det förändrade säkerhetsläget gör Migrationsverkets nuvarande bedömning inaktuell vore det djupt oetiskt att genomföra tvångsutvisningar innan ett nytt rättsligt ställningstagande är färdigställt.
Därför bör Migrationsverket med anledning av beslutet om internationella truppers tillbakadragande genast besluta om inhibition för alla utvisningsärenden gällande asylsökande från Afghanistan.

STOP DEPORTATIONS TO AFGHANISTAN! VIOLENCE INCREASES DISASTERLY.

Time for inhibition of all deportations to Afghanistan!
We, who signed this petition, demand that the Swedish Migration Board, during the waiting-period for a new legal position, to immediately inhibit the deportation decisions for all asylum seekers from Afghanistan. In the current security situation, no one should be deported to Afghanistan!

The initiator of this call is The campaign “Håll ihop Sverige– Flyktingamnesti för de ensamkommande (Stay together Sweden - Refugee Amnesty for the unaccompanied minors) and the national network NU ÄR DET NOG! (ENOUGH IS ENOUGH!)

Källor:
https://www.nytimes.com/2021/05/06/us/politics/afghanistan-withdrawal-biden-milley-austin.html

https://www.washingtonpost.com/world/2021/05/08/afghanistan-taliban-attacks

https://www.theguardian.com/world/2021/may/08/explosion-near-school-kabul-afghanistan

https://edition.cnn.com/2021/05/09/asia/afghanistan-girls-school-attack-intl-hnk/index.html

https://www.longwarjournal.org/mapping-taliban-control-in-afghanistan

https://www.mynewsdesk.com/se/ingrid-eckerman/pressreleases/dags-foer-svenska-media-att-rapportera-fraan-afghanistan-3071028

https://www.theguardian.com/world/2021/may/04/fighting-breaks-out-in-afghanistan-after-us-troop-withdrawal-begins

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/afghanistan/reseinformation/ambassadens-reseinformation/

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-06-16-Oforandrat-sakerhetslage-i-Afghanistan-enligt-nytt-rattsligt-stallningstagande.html

Uppdateringar

2021-05-15 09:47:31 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-05-14 19:31:19 +0200

500 underskrifter nådda

2021-05-14 12:47:29 +0200

100 underskrifter nådda

2021-05-14 11:21:07 +0200

50 underskrifter nådda

2021-05-14 10:18:20 +0200

25 underskrifter nådda

2021-05-14 10:02:10 +0200

10 underskrifter nådda