Hoppa till huvudinnehåll

Till: Länsstyrelsen Stockholm, Stiftelsen Tyrestaskogen, KMN Förvaltning AB, Haninge kommun

Stoppa avverkningarna i Tyresta naturreservat

Vi kräver:
• Omedelbart stopp för planerade avverkningar och ytterligare "basvägar" inom Tyresta naturreservat.
• Ett nytt förslag till skötselplan som inte tillåter skogsbruk någonstans inom naturreservatet måste tas fram.
• Marken i skötselområde C måste köpas upp av antingen kommunen eller länet för att trygga ett fullvärdigt och långsiktigt skydd av skogen.

Varför är det viktigt?

Tyresta naturreservat innefattar landets största sammhängande urskogsområde söder om dalälven. Naturreservatet har som syfte "att bevara och vårda ett stort, tätortsnära naturområde av mycket högt värde för biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv med dess skogar, våtmarker, odlingslandskap, vattemiljöer samt växt- och djurliv", slår skötselplanen fast.

Men i den södra delen finns fortfarande ett skogsområde som är privatägt, trots att det ligger inne in naturreservatet. Ägaren KMN Förvaltning AB förbereder nu för avverkningar i sin del av Tyrestaskogen. De har skapat "basvägar" – kört sönder mark och vegetation med skogsmaskiner – för att förbereda avverkningar.

KMN Förvaltning AB fick igenom sina egna regler i skötselplanen för sin del av naturreservatet, "skötselområde C", där de får rätt att bedriva skogsbruk, trots att det är naturreservat.

Området som nu körs sönder av skogsmaskiner och förbereds för avverkning har pekats ut som en viktig tjäderspelplats.

Vi i kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandsskap" kräver nu att Länsstyrelsen Stockholm, Stiftelsen Tyrestaskogen, Haninge kommun och KMN Förvaltning AB hittar en lösning snabbt för att stoppa de planerade avverkningarna och ge skogen ett fullvärdigt skydd som i resten av Tyresta naturreservat.

Kategori

Länkar

Uppdateringar

2019-01-19 16:14:17 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-01-17 20:31:40 +0100

500 underskrifter nådda

2019-01-16 22:53:32 +0100

100 underskrifter nådda

2019-01-16 21:23:51 +0100

50 underskrifter nådda

2019-01-16 20:46:41 +0100

25 underskrifter nådda

2019-01-16 20:32:26 +0100

10 underskrifter nådda