Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunpolitiker, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, markägaren

Stoppa avverkningen av fjällnära skog söder om sjön Messlingen!

Vi har lämnat den personligen till kommunpolitiker och till chefer på Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Det har skrivits ett reportage om det Tidningen Härjedalen och det kommer ett till reportage snart.

Stoppa avverkningen av fjällnära skog söder om sjön Messlingen!

Stoppa avverkningen av 200-årig fjällnära skog söder om sjön Messlingen i Härjedalen. Stoppa bygget av en skogsbilväg in i väglöst land under fjället, det får inte bli en skoterled på vintern. Skydda skogen söder om sjön Messlingen för all framtid!

Varför är det viktigt?

WWF har nyligen utsett skogen till en Svensk Pärla på grund av dess höga naturvärden. Men i området finns i dag flera avverkningsanmälda områden.

I Härjedalen har det redan avverkats väldigt mycket naturskog under senare år och denna skog är en av de sista sammanhängande orörda skogar som finns kvar i trakten. Det är av nationellt intresse att gammelskog sparas om vi ska nå upp till de Miljömål som Riksdagen har beslutat om.

Varför det är viktigt att stoppa avverkningarna:

1. Ett väglöst fjällnära skogslandskap kommer att fragmenteras. Växtplatser körs sönder och djurens revir blir störda eller försvinner. Habitat för kungsörn och tjäder drabbas. Tretåig hackspett, hökuggla, tjäder och lavskrikor är några av de arter som finns i skogen och som är beroende av sammanhängande områden av äldre naturskog för sin överlevnad. Björnen vandrar i området.

2. Om en väg byggs som blir en skoterled på vintern kommer det att ge permanenta störningar till djurlivet. Många turister vill ha orörda skogsområden utan störningar, tystnad är en sällsynt vara i dag. Den planerade skoterleden kan läggas norr om sjön istället där det redan är exploaterat.

3. Rennäringen drabbas: Marklavar och hänglavar som endast växer på gamla träd är viktiga för rennäringen. Om skogen avverkas försvinner de under mycket lång tid.

4. Friluftslivet drabbas: Vandringsleder kommer att ligga delvis på hygge och korsas av skogsbilväg som på vintern kommer att användas som skoterled. Naturupplevelsen förstörs för de som vandrar, åker skidor och fiskar i området och för de boende i närheten.

Skogsstyrelsen har inte gjort någon riktig inventering i de avverkningsanmälda områdena. I beslutet i domen från Förvaltningsrätten som ger markägaren rätt att avverka skogen står det bland annat att det inte finns någon gammal skog där, vilket inte stämmer. Många träd är 200-300 år. Vi hoppas att kommunpolitiker tar ansvar för att stoppa denna exploatering, att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen samarbetar för att skydda skogen från all framtida exploatering.
Jämtland-Härjedalens Naturskyddsförening och Föreningen Skydda Skogen står bakom denna kampanj.

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Jag vill att skogen sparas. Naturen har rättigheter!
  • Jag förstår inte att markägararna vill avverka när de vet att skogen har sådana skyddsvärden? Och varför tillåter skogsstyrelsen det. Hoppas hoppas efter stor protest och namninsamlingar kan stoppa dessa avverkningar.
  • Våra sista kvarvarande naturskogar måste värnas. De är ovärderliga!

Uppdateringar

2016-11-16 06:19:38 +0100

1,000 underskrifter nådda

2016-11-11 12:43:16 +0100

500 underskrifter nådda

2016-11-09 21:02:17 +0100

Här kan du se filmen om skogen som ska avverkas:
https://vimeo.com/187980128

2016-11-09 20:46:35 +0100

100 underskrifter nådda

2016-11-09 17:22:06 +0100

50 underskrifter nådda

2016-11-09 15:58:09 +0100

25 underskrifter nådda

2016-11-09 14:58:53 +0100

10 underskrifter nådda