Tillbaka till kampanj

Till: Kommunpolitiker, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, markägaren

Stoppa avverkningen av fjällnära skog söder om sjön Messlingen!

Anledning att skriva under

  • Jag vill att skogen sparas. Naturen har rättigheter!