Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker och domstolar

Stoppa barns tvångsumgänge med förövare nu!

Unizon tycker att inget barn ska tvingas till umgänge med sin förövare - håller du med? Med ditt ställningstagande kan vi rikta tydligare krav till politikerna och domstolarna. Skriv under detta upprop så skapar vi förändring tillsammans!

Varför är det viktigt?

Barn är de enda brottsoffer som tvingas träffa sina förövare. 9 av 10 barn som har umgänge med sin eller en närståendes förövare upplever ångest, rädsla, sorg och frustration av umgänget. 9 av 10 får också bestående psykiska men ända in i vuxen ålder. Det visar en ny rapport från Unizon, baserad på en Sifoundersökning genomförd av Kantar Public.

Jämställdhetsmyndighetens granskning "Uppgifter om våld är inget undantag" av 814 tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge visar att i 64 procent av fallen framkommer uppgifter om våld och övergrepp. Men domstolarna har i många fall inte vägt in dessa uppgifter i besluten.

Sverige måste stå i framkant gällande barns bästa. Inget barn ska tvingas till umgänge med förövare. Inget barn ska behöva uppleva våld. Om vi på riktigt ska stå på barnens sida så måste en förändring till.

Skriv under detta upprop så skapar vi förändring tillsammans!

Länkar

Uppdateringar

2023-01-16 20:01:00 +0100

50,000 underskrifter nådda

2023-01-13 09:02:22 +0100

20,000 underskrifter nådda

2023-01-12 19:27:49 +0100

10,000 underskrifter nådda

2023-01-12 06:56:33 +0100

5,000 underskrifter nådda

2022-06-28 12:08:17 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-06-27 18:31:36 +0200

500 underskrifter nådda

2022-06-27 10:51:16 +0200

100 underskrifter nådda

2022-06-27 09:55:08 +0200

50 underskrifter nådda

2022-06-27 09:25:08 +0200

25 underskrifter nådda

2022-06-27 09:11:57 +0200

10 underskrifter nådda