Hoppa till huvudinnehåll

Till: Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun

Stoppa byggplanerna för Norra Sunnersta

Fastighetsägaren Uppsala Akademiförvaltning vill bygga 800 bostäder, minst 3 förskolor och en grundskola i Norra Sunnersta. Cirka 30 hektar av värdefull jordbruksmark och fin skog byggs då bort, bland annat för att ge plats åt flervåningshus och andra bostäder. Detta har plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun beslutat om i planuppdraget från 20:e oktober 2022. Detta skulle bli en av Uppsalas större exploateringar och är en del av den fördjupade översiktsplanen för södra staden. Trots att 5 av 13 ledamöter i nämnden yrkade avslag från detaljplaneförslaget gick det igenom och fick positivt planbesked. Detta innebär att kommunen fått grönt ljus att påbörja planarbetet för detta jätteprojekt. Vi är många som är kritiska till förslaget och vill göra vad vi kan för att stoppa eller åtminstone begränsa denna stora exploatering av Norra Sunnersta.

Vi anser att dessa planer är ett stort misstag. Förutom den natur- och jordbruksmark som förstörs, så riskerar detta förslag även att kraftigt förändra Sunnersta som stadsdel på ett sätt som vi tycker är negativt. Att bygga storskaliga flervåningshus i ett småskaligt, naturnära bostadsområde som främst består av en- och tvåplansvillor och radhus är inte att anpassa bebyggelsen till områdets karaktär, som kommunen påstår att de gör. Det är inte heller lämpligt att bosätta tusentals människor på denna begränsade yta.

Varför är det viktigt?

Planerna är ännu i ett tidigt skede men kommer att bli verkliga om vi inte gör något. En knapp majoritet i plan- och byggnadsnämnden är positiva till planförslaget. 5 politiker röstade emot förslaget och 8 röstade för. Detta innebär att endast två ledamöter behöver byta sida för att få stopp på dessa planer. Vi hoppas kunna påverka dessa nämndpolitiker att omvärdera sitt beslut inför nästa skede i planprocessen, och att de denna gång väljer att rösta nej till planerna för Norra Sunnersta.

Det finns många anledningar att vara kritisk till planförslaget, och vi måste visa beslutsfattarna i plan- och byggnadsnämnden vad vi tycker om dessa planer. Skriv under om du också vill få stopp på byggplanerna i Norra Sunnersta!
Sunnersta, Uppsala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2023-02-20 19:15:24 +0100

100 underskrifter nådda

2023-02-19 23:42:34 +0100

50 underskrifter nådda

2023-02-19 19:36:49 +0100

25 underskrifter nådda

2023-02-19 18:57:40 +0100

10 underskrifter nådda