Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stadsbyggnadsnämnden

Stoppa byggplanerna på Münchenbryggeriet!

Unik stadsmiljö vid Münchenbryggeriet hotad!

AFA fastigheter planerar just nu att bebygga stora delar av det K-märkta området vid Münchenbryggeriet på Södermalm. Man vill bygga fem nya hus med bostäder och kommersiella lokaler. Planerna innebär ett stort ingrepp i den kulturhistoriska miljön. Münchenbryggeriets södra fasad kommer att skymmas och flera berömda utsiktspunkter mot Riddarfjärden och Villa Ludvigsberg kommer att blockeras.

Tidigare byggplaner har vid tre tillfällen lagts ner på grund av det kulturhistoriska värdet. Både Münchenbryggeriet och Villa Ludvigsberg, som båda är K-märkta, kommer påverkas av byggplanerna. Kulturförvaltningen har redan riktat stark kritik mot planerna och skriver att “Liggande förslag innebär en för hög exploatering av området och riskerar att påtagligt skada riksintresset”.

Vi är en aktionsgrupp som vill stoppa bygget. lllustrationen, som en arkitekt tagit fram, visar höjd och volym på några av de tänkta byggnaderna. Mer bilder och information finns på vår hemsida www.byggplanermunchen.se.

Skriv på vår namninsamling för att stoppa bygget!

Volymer och höjd på byggnader kan komma att ändras i framtida förslag, illustrationen visar hur liggande förslag ser ut idag.

Varför är det viktigt?

Vi vill bevara den här unika kulturhistoriska miljön för alla som vill uppleva den idag och även för framtida generationer.

Kategori

Links

Uppdateringar

2023-03-13 12:40:15 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-03-05 08:32:09 +0100

500 underskrifter nådda

2023-02-18 13:06:40 +0100

100 underskrifter nådda

2023-01-11 16:23:00 +0100

50 underskrifter nådda

2022-11-22 20:24:12 +0100

25 underskrifter nådda

2022-11-19 19:46:18 +0100

10 underskrifter nådda