Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stadsbyggnadsnämnden

Stoppa byggplanerna på Münchenbryggeriet!

Unik stadsmiljö vid Münchenbryggeriet hotad!

AFA fastigheter planerar just nu att bebygga stora delar av det K-märkta området vid Münchenbryggeriet på Södermalm. Man vill bygga två större hus med bostäder och kommersiella lokaler. Planerna innebär ett stort ingrepp i den kulturhistoriska miljön. Münchenbryggeriets södra fasad kommer att skymmas och flera berömda utsiktspunkter mot Riddarfjärden och Villa Ludvigsberg kommer att blockeras.

Tidigare byggplaner har vid tre tillfällen lagts ner på grund av det kulturhistoriska värdet. Både Münchenbryggeriet och Villa Ludvigsberg, som båda är K-märkta, kommer påverkas av byggplanerna. Kulturförvaltningen har redan riktat stark kritik mot planerna och skriver att “Liggande förslag innebär en för hög exploatering av området och riskerar att påtagligt skada riksintresset”.

Vi är en aktionsgrupp som vill stoppa bygget. Mer information finns på vår hemsida www.byggplanermunchen.se.

Skriv på vår namninsamling för att stoppa bygget!

Volymer och höjd på byggnader kan komma att ändras i framtida förslag, illustrationen visar hur liggande förslag ser ut idag. Bilden är en 3D skiss av uppskattade huskroppar framtaget för Aktionsgruppen i Google maps Street View.

Varför är det viktigt?

Vi vill bevara den här unika kulturhistoriska miljön för alla som vill uppleva den idag och även för framtida generationer.

Kategori

Länkar

Uppdateringar

2024-04-23 08:34:50 +0200

5,000 underskrifter nådda

2023-03-13 12:40:15 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-03-05 08:32:09 +0100

500 underskrifter nådda

2023-02-18 13:06:40 +0100

100 underskrifter nådda

2023-01-11 16:23:00 +0100

50 underskrifter nådda

2022-11-22 20:24:12 +0100

25 underskrifter nådda

2022-11-19 19:46:18 +0100

10 underskrifter nådda