Hoppa till huvudinnehåll

Till: REGIONRÅD, KOMMUNALPOLITIKER, BESLUTSFATTARE OCH NATIONELLA POLITIKER ANSVARIGA FÖR FÖRDELNING AV RESURSER OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Stoppa försämringarna i vården! Dags för rättvisa löner och hälsosamma villkor.

Stoppa försämringarna i vården! Dags för rättvisa löner och hälsosamma villkor.

Vi vill att ni ger SKL och Sobona mandat att gå Vårdförbundet till mötes.
Ge förutsättningarna för en löneinjektion för att få särskilt yrkesskickliga att stanna i vården. Vi vill ha rättvisa, jämställda och hälsosamma villkor!

Varför är det viktigt?

För att människor dör idag i väntan på vård!

Vårdförbundet har sagt upp det centrala avtalet med SKL och Sobona och parterna sitter just nu i förhandlingar. Vårdförbundet kräver förutsättningar för att sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor ska kunna ge en god och säker vård. Det betyder villkor som gör att människor vill söka sig till och stanna i vården. Villkor som stoppar den pågående försämring i svensk sjukvård som gör att människor dör varje år i väntan på vård. Vi kräver en löneutveckling där den med mycket erfarenhet och kompetens har avsevärt mycket mer i lön än den som är ny i yrket och vi kräver hälsosamma arbetstider!
• Möjlighet till lönekarriär hela yrkeslivet. Vi måste få en god löneutveckling för alla!
• En särskild satsning på 10000 kronor mer i månaden till särskilt yrkesskickliga. Erfarenhet och kompetens måste löna sig!
• Sänkt veckoarbetstid för nattarbete oavsett verksamhet! Idag saknas detta för ständig natt i kommunerna.
• Lokal samverkan som ger en hälsosam arbetstidsförläggning. Det handlar om schemaläggning, semester, jour, beredskap, övertid med mera.
Vi kräver att valda politiker som är med och fattar beslut om budget ger SKL och Sobona mandat att gå Vårdförbundets yrkanden till mötes!

Charlotta Dickman, legitimerad sjuksköterska specialiserad i hemodialys och intensivvård.
Mathias Janus, legitimerad sjuksköterska specialiserad i intensivvård och anestesivård.


Anledningar att skriva under

  • Det måste ske en förändring nu. Det är ohållbart som det ser ut idag. Lyssna på oss. Sitt inte och ta beslut och låtsas som ni inte ser, eller hör oss. Neddragningar och besparingar kommer kosta så otroligt mycket mer än vad ni tror. Tänk långsiktigt. Och inte bara så långt er näsa räcker. Och sen klappa er själv på axeln. Nu får ni ta och resa er från stolarna och ta er ut i verksamheterna och möta verkligheten istället.
  • Att efter 20 år i branschen ha lägre lön än sina barn som enbart har gymnasiekompetens är inte ok. Dessutom som specialistutbildad och med trippelkompetens ssk,dsk, kemitekniker vilket kan jämföras med dagens bma. Mm utbildningar och kurser i medicin... Vården värderar inte kompetens för 5 öre, de ser bara till sin dumsnålhet och tror att deras besparingar är besparingar. Sanningen är att de biter sig själva i rumpan då det i förlängningen blir väldigt kostsamt på alla plan.
  • vara med i provcessen där vi tillsammans förbättrar den leg sjuksköterskans arbetsvillkor och lönekarriär.

Uppdateringar

2019-05-11 00:03:23 +0200

10,000 underskrifter nådda

2019-04-04 19:40:05 +0200

5,000 underskrifter nådda

2019-03-19 17:27:13 +0100

https://www.instagram.com/p/BvMaOxuhUoL/

2019-03-19 17:26:31 +0100

I morse genomförde vi en lite surprise-aktion till de politiker som kom på SKLs valkongress. Vi delade ut flygblad och bjöd in till samtal: "Var med och rädda vården".
På plats var Lotta Dickman, Vårdförbundets vice ordförande Ann Johansson och Ragnhild Karlsson och förtroendevalda Ingrid Allerstam. Sineva Ribeiro hade planerat att vara med men blev tyvärr sjuk. Läs om det i Vårdfokus t ex: https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/mars/valkommen-du-kan-vara-med-och-radda-varden/

2019-03-18 14:25:08 +0100

Vilket engagemang. Så många underskrifter på några dagar. Fortsätt dela uppropet. Vill ni veta hur det går i avtalsrörelsen just nu? Följ avtalsbloggen på Vårdförbundet! https://vardforbundetbloggen.se/avtalsbloggen/

2019-03-16 08:21:40 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-03-15 18:03:30 +0100

500 underskrifter nådda

2019-03-15 13:13:37 +0100

100 underskrifter nådda

2019-03-15 11:46:56 +0100

50 underskrifter nådda

2019-03-15 11:25:16 +0100

25 underskrifter nådda

2019-03-15 10:58:29 +0100

10 underskrifter nådda