Tillbaka till kampanj

Till: REGIONRÅD, KOMMUNALPOLITIKER, BESLUTSFATTARE OCH NATIONELLA POLITIKER ANSVARIGA FÖR FÖRDELNING AV RESURSER OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Stoppa försämringarna i vården! Dags för rättvisa löner och hälsosamma villkor.

Anledning att skriva under

  • Att efter 20 år i branschen ha lägre lön än sina barn som enbart har gymnasiekompetens är inte ok. Dessutom som specialistutbildad och med trippelkompetens ssk,dsk, kemitekniker vilket kan jämföras med dagens bma. Mm utbildningar och kurser i medicin... Vården värderar inte kompetens för 5 öre, de ser bara till sin dumsnålhet och tror att deras besparingar är besparingar. Sanningen är att de biter sig själva i rumpan då det i förlängningen blir väldigt kostsamt på alla plan.