Till: Copy Sweden och Telia Sonera

Stoppa iPhone-avgiften

Kampanjen är avslutad.

Jag uppmanar Copy Sweden att dra tillbaka sin avgift på iPhoneanvändare och att Telia Sonera tar frågan vidare frågan till högsta domstolen om så inte sker.

Varför är det viktigt?

Telefonen tillhör den digitala allmännyttan men om en särskild iPhoneavgift införs kommer den digitala klyftan vidgas ytterligare efter Svea Hovrätts dom till Copy Swedens fördel.

Användare som twittrar, facebookar och mailar kommer även de vara tvungna att betala för en dyrare telefon i framtiden.

Självklart ska den som komponerat ett verk kunna få ersättning för detta. Men denna avgift hindrar innovationer så som Spotify i förlängningen eftersom marknaden blir mindre för de många människorna att ha en smart telefon.

Källa:
http://www.dn.se/ekonomi/iphoneanvandare-far-betala-extra-till-kompositorer/
Copyswede, Alströmergatan, Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL