Hoppa till huvudinnehåll

Till: Lunds kommunfullmäktige

Stoppa musikförbudet i Lund!

Den här namninsamlingen är en protest mot det förslag Miljönämnden lagt fram till Lunds Kommunfullmäktige, där begränsningar införs på var, när och hur musiker får spela på stadens gator och torg. Vi Lundabaserade musiker som står bakom protesten anser att detta skadar kulturlivet i Lund, utan att komma åt de problem man menar ligger till grund för förslaget.

Förslaget innebär ytterligare inskränkningar på Lunds kulturliv, som redan är nedprioriterat på många fronter – exempelvis vad gäller kulturskoleverksamhet och tillgång till repetitionslokaler.

- Men om jag stör mig på ljudvolymen, då? -

Buller och ljudföroreningar är ett genomgående problem i alla stadskärnor. Problemet ligger dock inte i att musikanter, enskilda eller i ensemble, spelar på sina instrument, utan på högt trafikflöde, bristande stadsplanering och avsaknad av naturliga ljuddämpare. Om kommunfullmäktige verkligen anser att musikernas ljudvolym är problemet föreslår vi att man sätter en decibelgräns i stället för att begränsa yrkes- och kulturutövande.

- Jag gillar inte dragspelsmusiken man ofta hör, andra får gärna spela -

Den här typen av begränsningar drabbar människor som redan är socioekonomiskt utsatta, återigen utan att gå till problemets kärna. Att begränsa gatumusik blir en typ av tiggeriförbud, något som inte har politisk grund i Lunds kommun. I stället för att fokusera på övergripande, långsiktiga lösningar väljer man att införa en åtgärd som drabbar såväl enskilda yrkesmusiker som hobbyensembler.

- Det är ju bara ett par områden som berörs? -

Det nuvarande förslaget berör Knut den Stores torg, Lilla Fiskaregatan & Klostergatan. Att rösta igenom detta i kommunfullmäktige lägger dock en grund för att senare utöka förbudet till att omfatta fler platser och hårdare restriktioner.

Varför är det viktigt?

Livemusik utövad på allmänna platser är ett sätt att göra kulturupplevelser allmänt tillgängliga och skapa en levande stadskärna där såväl lokalbefolkning som besökande får ta del av stadens kulturliv. Restriktionerna som föreslås kommer drabba såväl yrkes- som hobbymusiker utan att bidra med några positiva förändringar till stadsbilden.

Om det här förslaget röstas igenom kommer det drabba ett redan nedprioriterat kulturutövande i kommunen. Restriktioner på gatumusik är en icke-lösning. Hjälp oss att främja Lunds kulturliv - stoppa gatumusikförbudet!

Lund, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2023-03-25 18:45:59 +0100

500 underskrifter nådda

2023-02-21 22:17:46 +0100

100 underskrifter nådda

2023-02-20 23:24:17 +0100

50 underskrifter nådda

2023-02-20 14:23:25 +0100

25 underskrifter nådda

2023-02-20 11:44:53 +0100

10 underskrifter nådda