Hoppa till huvudinnehåll

Till: Naturvårdsverket

Stoppa Naturvårdsverkets nya förslag om att tillåta allmän jakt på Ekorre och Hermelin i Sverige

Inför inte jakt på Ekorre och Hermelin.

Varför är det viktigt?

Nu på söndag den 16 februari är sista dagen att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets nya förslag på jakttider i Sverige. Få av oss i allmänheten har vetat om att jakttiderna setts över. Naturvårdsverkets nya förslag vill kraftigt utöka jakt i Sverige.
Nedanstående 67 vilda djur jagas och dödas årligen av jägare: Ringduvor, Rådjur, Rödrävar, Kronhjortar, Skator, Kråkor, Råkor, Morkullor, Grågäss, Vildsvin, Fältharar, Björnar, Vargar, Lodjur, Dovhjortar, Grävlingar, Skogsharar, Vildkaniner, Älgar, Mufflonfår, Illrar, Minkar, Vesslor, Alfåglar, Björktrastar, Bläsänder, Bläsgäss, Dalripor, Ejdrar, Fasaner, Fiskmåsar, Fjällripor, Gråtrutar, Gräsänder, Havstrutar, Järpe, Kajor, Kanadagäss, Knipa, Kricka, Nötskrikor, Orrar, Rapphöns, Sjöorrar, Småskrake, Storskrake, Sädgäss, Tjädrar, Vigg, Vitkindade gäss, Mårdar och Bävrar.

Den förödande majoriteten av dessa djur jagas för nöjes skull. Andra dödas för att de stora skogsbolagen ser vilda djur som ett ekonomiskt hot. Många av de döda djuren slängs på soptippen.
1 000 000 vilda djur dödas i fällor eller skjuts ihjäl varje år i vårt land. Men den siffran anger endast de av jägare inrapporterade dödsoffren. I själva verket finns idag ingen tillsynsmyndighet för jakt som ser till att de få regler som finns efterlevs.
Över 150 000 vilda djur skadeskjuts, varje år. Skadeskjutning innebär ett obeskrivligt lidande för djuren.

På söndag vill Naturvårdsverket alltså lägga till ytterligare två vilda djur; Ekorre och Hermelin på den långa listan över djur som tillåts jagas till döds av 250 000 svenskar med jaktlicens.
Att införa jakt på Ekorre och Hermelin är endast att ge fler djur att döda åt jägare som dödar djur för nöjes skull.
Om 5 personer skriver under namninsamlingen så är de 5 personerna fler än de som argumenterade mot jakt när Naturvårdsverket tidigare i år, mycket lågmält, tillät allmänheten att komma med synpunkter inför att de nya jakttiderna skulle bestämmas. De nu föreslagna jakttiderna innebär ytterligare stort lidande för vilda djur i våra skogar och marker.
Låt inte lidandet även drabba Ekorrar och Hermeliner.
Varje namnunderskrift är viktig.

Namninsamlingen skickas direkt till Naturvårdsverket på kvällen den 16 februari 2020.

Tillagt 16 februari kl 23.45
Tack alla ni som engagerat er och skrivit under. Namninsamlingen är nu avslutad och inskickad till Naturvårdsverket men fortsätter att ligga uppe tills vidare.

Kategori

Uppdateringar

2020-06-22 15:55:39 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 11,049 underskrifter

2020-02-17 06:35:24 +0100

10,000 underskrifter nådda

2020-02-14 21:16:14 +0100

5,000 underskrifter nådda

2020-02-13 18:36:04 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-02-13 16:54:12 +0100

500 underskrifter nådda

2020-02-13 14:04:41 +0100

100 underskrifter nådda

2020-02-13 13:10:04 +0100

50 underskrifter nådda

2020-02-13 12:50:55 +0100

25 underskrifter nådda

2020-02-13 12:38:37 +0100

10 underskrifter nådda