Hoppa till huvudinnehåll

Till: Karlskrona kommun

Stoppa nedläggningen av Arbetsmarknadscentrum på Bubbetorps Gård!

Utifrån risk- och konsekvensanalys som gjorts av Arbetsmarknadscentrum framgår ett flertal risker som ligger inom det röda området (8 st. R5) där det behöver fastställas en åtgärdsplan innan förvaltningen ska kunna enas om en framtida lösning för verksamheten på Bubbetorps gård.

Utredningen pekar på att sälja ut tjänsterna till privata aktörer (och då betala de privata aktörerna för sina tjänster). Det råder dock stor osäkerhet om vilka aktörer som kan bli intresserade av att leverera tjänsterna och vilken metodik kopplat till målgruppen som dessa aktörer kommer att erbjuda.

Den fakta som presenteras i utredningen är väldigt bristfällig och den saknar fakta från personal och deltagare som en viktig del. Utredningen refererar till andra kommuner som gjort liknande men det presenteras inget material från dessa kommuner, till exempel:

Hur stor var deras verksamhet?
Vad stod dom inför för problem?
Hur många deltagare hade dom kontra Karlskrona?

Dessa frågor är väldigt viktiga när man sedan ska ta ett beslut och framför allt när det handlar om andra människors framtid.

De externa aktörer som är verksamma i kommunen har i nuläget enligt konsekvensanalysen inte kapacitet att leverera tillräckligt många platser för att möta förvaltningens efterfrågan och de behöver därför ges tid för att kunna växla upp sin verksamhet för att tillgodose förvaltningens behov.

I utredningen beskriver man tre viktiga att-satser, där en av dem är att det är viktigt att säga upp hyreskontraktet med Drift och service och i utredningens ekonomiska kalkyl så hamnar hyreskostnaden på ca. 600 000: -. Driften kommer fortfarande ligga på Karlskrona kommun
dock än lite lägre kostnad men även lönekostnaderna kommer fortfarande ligga kvar inom förvaltningen om inte ett framtida förslag är att säga upp personal.

Bubbetorps gård är i dagsläget en väl fungerande verksamhet som i stället för att läggas ned, skulle kunna växa, bli större, effektiviseras, få fler företag att hyra in sig (såsom företaget Hermod som driver trädgårdsmästarutbildning) samt bli ledande just ute på Bubbetorps gård. Varför inte också låta andra förvaltningar hyra delar av gården?

Se hela risk- och konsekvensanalysen som har gjorts som underlag inför beslutet: https://docs.netpublicator.com/api/public/karlskrona/document/a67f42be278040b4809b-1df2-4f7e-9e66-f05abcc2df40?hash=415d176754ae36-2264877f378a133222-d7c9554d752b6122027-053d2fe9e9106142808&cache=Tue%20Oct%2024%202023%2017:49:51%20GMT+0200%20(centraleuropeisk%20sommartid)
Se utredningen av Arbetsmarknadscentrum: https://docs.netpublicator.com/api/public/karlskrona/document/403cb2267e6e6a9134d0-969b-4839-a274-e6c133e2b318?hash=415d176754ae36-2264877f378a133222-d7c9554d752b6122027-053d2fe9e9106142808&cache=Tue%20Oct%2024%202023%2017:50:09%20GMT+0200%20(centraleuropeisk%20sommartid)

Hjälp oss att riva upp detta beslut för att göra om och göra rätt för en av de svagaste grupperna i vårt samhälle!

Varför är det viktigt?

Med tanke på hur starka känslor detta har väckt hos många, då trots alla rödlysande olösta risker i de bifogade riskanalyserna vill politiker ändå snabbt klubba igenom beslutet att ta in externa, privata aktörer till varje pris med de svagaste i vårt samhälle som försökskaniner.

Här behöver man tänka om - att involvera andra företag i nära samarbete med verksamheten för att hjälpa deltagare att komma i egen försörjning borde vara en bättre lösning än att privatisera verksamheten!
Bubbetorps Gård, 371 92 Karlskrona, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-10-27 10:52:39 +0200

500 underskrifter nådda

2023-10-26 13:10:11 +0200

100 underskrifter nådda

2023-10-26 11:38:00 +0200

50 underskrifter nådda

2023-10-26 10:11:33 +0200

25 underskrifter nådda

2023-10-26 09:41:31 +0200

10 underskrifter nådda