Hoppa till huvudinnehåll

Till: Barn-och ungdomsnämnen i Linköping

Stoppa nedläggningen av Fredriksbergsskolan i Linköping

Kommunen har nu kommit med ett förslag att lägga ner Fredriksbergsskolan i Linköping till hösten 2023 vilket inte får ske! Vi vill att ni politiker låter Fredriksbergsskolan finnas kvar!

Varför är det viktigt?

Skolan har funnits sedan 1970 och är en otroligt populär skola bland både personal, elever och vårdnadshavare. Den har bara en klass i varje årskurs vilket passar många elever väldigt bra då stämningen blir väldigt familjär och "alla känner alla".

Nu vill kommunen lägga ner skolan och flytta alla elever till kringliggande skolor vilket kommer leda till överfulla skolor samt mycket sorg för elever som mister sina klasskamrater.

Många elever har också särskilda behov vilket man såklart undrar hur de stora skolorna då som måste ta in många fler elever ska klara av.

En liten skola har också den stora fördelen att alla elever blir sedda i det lilla sammanhanget, vilket ger de bästa förutsättningarna för att barnen ska kunna utvecklas både kunskapsmässigt och som individer. Att känna sig trygg är A och O för att kunna lära sig något. En flytt från en trygg och bra skola och behöva brytas upp från sin klass innebär en stor otrygghet för barnen vilket strider mot barnkonventionen.

Små barn behöver även ha sin skola nära för att så småningom kunna ta sig själva till och från skolan. En flytt skulle innebära att de på vägen till skolan måste korsa stora vägar. Forskare slår även larm om att barn rör sig för lite och uppmanar föräldrar att sluta skjutsa sina barn till skolan. Ett beslut som innebär längre väg till skolan för våra små barn motverkar detta behov.

I området är det även en stor generationsväxling på gång med inflytt av barnfamiljer där barnen idag går på förskola men självklart snart kommer behöva skolplatser!

Då helt idiotiskt att lägga ned en så välfungerande skola där alla barn verkligen får synas och känna sig trygga!

Ibland måste faktiskt barnens skolgång och välmående gå före det ekonomiska (som nog inte heller kommer bli så ekonomiskt fördelaktigt i längden med allt som kan komma i form av extrainsatser för barn som inte mår bra)!

Vad tänker ni, politiker ska hända med platsen om de inte har en skola där? Platsen och utrymmet är perfekt för en skola, och ger barnen fantastiska möjligheter för rörelse och lek, samt uteidrott!

Kategori

Uppdateringar

2023-03-16 13:11:11 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-03-15 19:52:04 +0100

500 underskrifter nådda

2023-03-15 14:52:53 +0100

100 underskrifter nådda

2023-03-15 14:27:14 +0100

50 underskrifter nådda

2023-03-15 14:11:55 +0100

25 underskrifter nådda

2023-03-15 14:04:37 +0100

10 underskrifter nådda