Hoppa till huvudinnehåll

Till: Hedemora kommun

Stoppa nedläggningen av Stjärnsunds förskola!

Hedemora kommun har lagt fram ett förslag att lägga ned ett antal skolor och förskolor i kommunen, däribland Stjärnsunds förskola. Efter beslutet i bildningsnämnden ska politikerna nu ta ställning till förslaget i kommunstyrelsen den 7 november och slutligen i kommunfullmäktige 21 november.

Vi anser att förskolan i Stjärnsund måste finnas kvar och kräver att kommunen omprioriterar sin budgetering om man anser sig vara seriös med en satsning på en levande landsbygd. Det har fötts flera barn i Stjärnsundsområdet under året som väntas ställa sig i förskolekö under 2024. Samtidigt flaggar förskolor i närområdet regelbundet för platsbrist.

Varför är det viktigt?

Intresset att bo i Stjärnsundsområdet är stort. Kommunen har en detaljplan för ett 40-tal villatomter i Björknäbba (Klarängarna). Kommunen har också visionen att föryngra populationen på sikt, men hur ska man locka barnfamiljer att etablera sig på orter utan barnomsorg?

Vi vet flertalet föräldrar som har haft intresse att flytta till Stjärnsundsområdet, men som har valt andra orter eller kommuner på grund av det konstanta hotet om nedläggning. Det samma gäller föräldrar som har valt att skriva in sina barn på närliggande förskolor eftersom de inte vet om förskolan kommer finnas kvar.

Det är inte underligt att intresset och antalet barn minskar när kommunen konstant hotar med nedläggning. Detta är en självuppfyllande profetia som man sedan använder för att motivera ytterligare nedskärningar.

Förskolor är en investering, en investering i framtiden, och det MÅSTE få kosta. Att kortsiktigt göra denna besparing kommer i det långa loppet att kosta kommunen och framförallt Stjärnsund dyrt.

Hedemora kommuns bostadssatsning och engagemang i Stjärnsund ringer återigen tomt i våra öron, med konstanta hot om nedskärningar och centraliseringar. Förskolan i Stjärnsund är en av de få engagemang som kommunen fortfarande har kvar. Om detta också läggs ner kan man fråga sig vad kommunen faktiskt gör för oss?
776 74 Stjärnsund, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2023-11-11 22:38:04 +0100

Den 13 november har kommunen informationsmöte för vårdnadshavare som påverkas av beslutet, samt representanter för bland annat Stjärnsunds föreningsnätverk.

Tanken är då att denna namnlista ska överlämnas till politikerna.

Se därför till att sprida insamningen till så många som möjligt innan dess, det hade varit fantastiskt om vi kunde komma över 300 underskrifter innan överlämning.

Tack till er alla som engagerat er och skrivit under!

2023-11-02 20:53:40 +0100

100 underskrifter nådda

2023-11-02 18:50:06 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-02 17:23:39 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-02 16:34:32 +0100

10 underskrifter nådda