Hoppa till huvudinnehåll

Till: Heby Kommuns politiker

Stoppa nedsläckningen av gatubelysning i Heby Kommun!

Heby Kommun måste upphäva sitt beslut från 2019 om att släcka ned stora delar av gatubelysningen i de omkringliggande byarna. Fungerande och uppskattad gatubelysningen väljer de nu att släcka och plocka bort vilket medför en enorm ökad osäkerhet och fara för oss invånare som lever längsmed de berörda vägarna.

Heby kommun gjorde ett historiskt resultat 2022 på 69 miljoner, så det är fullt möjligt att inte gå vidare med beslutet.

Varför är det viktigt?

Du kanske har märkt av att många gatulyktor inte lyser i våra byar? Heby kommun beslutade 2019 att ta bort och släcka ned 801 belysningsstolpar runt omkring i kommunen. Bakgrunden till beslutet var ett projekt från Trafikverket som skulle gå ut med ett upprustningskrav, men som inte kommer bli av. Besparingen enligt kommunens beräkning uppgick till 367000 kr. En obetydlig summa i sammanhanget. Heby Kommun gjorde ett historiskt resultat 2022 på 69 miljoner, vilket går stick i stäv med denna lilla besparing.

Säkerheten och tryggheten hos oss invånare måste värdesättas högt. Det här beslutet påverkar direkt våra barn och andra som bor längsmed vägarna. Det släcks ned längsmed vägar som dessutom har en hög hastighetsbegränsning. En nedmontering av landsbygden och invånares trygghet och säkerhet.

Kommunen har följande riktlinje enligt de själva: "Heby kommun skall förse invånarna med rimlig belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom samt skapa förutsättningar för att ohälsa på grund av att mörker förebyggs. Trafiksäkerhet är gatubelysningens främsta syfte, men syften som att öka tillgängligheten, öka trygghet, hjälpa till med orienteringen, skapa estetisk och behaglig miljö är även de viktiga."

En nedsläckt kommun är inte attraktivt för folk att flytta till!

Hur den kommer att överlämnas

Vi kommer att överlämna namninsamlingen till Heby Kommuns politiker. Den här digitala insamlingen kompletterar de fysiska som redan finns uppsatta i Huddungeby.

Heby, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2023-11-03 21:55:17 +0100

500 underskrifter nådda

2023-11-02 22:25:21 +0100

100 underskrifter nådda

2023-11-02 20:37:35 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-02 16:49:01 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-02 14:27:06 +0100

10 underskrifter nådda