Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen och riksdagen

Stoppa plundringen - Vinsterna från kraften till landsbygden!

Nyligen presenterades Incitamentsutredningen (Värdet av vinden, SOU 2023:18) som skulle föreslå hur bygderna skulle få mer tillbaka av vinsterna för vindkraften. Men både den gamla och nya regeringen har punkterat utredningen.

Vi behöver en snabb minskning av fossila bränslen och då behövs vindkraft. Men vinsterna måste kombineras med ökad rättvisa och skall inte försvinna till stora bolag, ofta globala aktörer. Vi kräver:

- Avsätt en betydande del av vinsterna från både äldre och ny vatten-och vindkraft till de bygder där elen produceras- byar, kommuner och regioner. Ett sätt är att göra som våra grannländer och låta fastighetsskatten hanteras regionalt.

- Utred hur även vinster från gruvbrytning och skog skall bidra till en utveckling av landsbygden.

Varför är det viktigt?

Under hundratals år har Sveriges landsbygder försett hela landet med viktiga resurser som mat, energi, skog och mineraler. Utbyggnaden av vattenkraft och gruvor orsakar olägenheter och sår. Med klimatomställningen förväntas uttaget av naturresurser öka dramatiskt, främst i Norrland. Detta ska tydligen ännu en gång göras utan någon rimlig ersättning till de områden som tillhandahåller resurserna. I den statliga utredningen Värdet av vinden (SOU 2023:18) finns inga förslag som ger en verklig vinstdelning till dessa områden.

Vi protesterar mot det ojämlika förhållandet, där folk förväntas acceptera priset av förstörd natur och fiskevatten, minskade möjligheter för besöksnäring och företagande utan rimlig ersättning.

Vi kräver ekonomisk kompensation för landsbygdens bidrag till det framtida fossilfria och hållbara samhället. Till exempel genom att fastighetsskatt för energianläggningar hanteras i de bygder där de ligger. Ett lämpligt riktmärke är grannlandet Finland där kommunerna får drygt 200 000 kronor per vindkraftverk och år. Utred hur även vinster från gruvbrytning och skog skall bidra till en utveckling av landsbygden.

Förra regeringen la band på utredningen genom att utesluta förslag kring skatter. Nuvarande regeringen begränsade utredningen ännu mer genom att även utesluta statligt stöd. I själva utredningen konstateras det: ”Vad gäller kommunen är vår slutsats: Tillräckliga incitament för att väsentligt öka kommunernas tillstyrkan bara kan uppnås genom att land- och havsbaserad vindkraft i kommunen ger denna en intäkt. En sådan intäkt kan bara åstadkommas genom statlig finansiering eller beskattning. Inget av de alternativen är dock, utifrån våra direktiv, möjliga att föreslå.” (https://regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/04/sou-202318/ )

Hur den kommer att överlämnas

Stad- och landnätverket (SOL-nätverket) kommer begära en uppvaktning.

Kategori

Länkar

Uppdateringar

2023-05-03 20:20:27 +0200

100 underskrifter nådda

2023-05-01 04:55:38 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-29 08:00:35 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-28 17:34:15 +0200

10 underskrifter nådda