Tillbaka till kampanj

Till: Rikshem, AP4, AMF och Bostadsminister Per Bolund

Stoppa Rikshems och pensionsfondernas renovräkningar i Umeå och Sverige!

Anledning att skriva under

  • Det är fel att göra en sådan chock höjning på hyran....