Hoppa till huvudinnehåll

Till: Rikshem, AP4, AMF och Bostadsminister Per Bolund

Stoppa Rikshems och pensionsfondernas renovräkningar i Umeå och Sverige!

Rikshem totalrenoverar med kort varsel 188 lägenheter på Mariehem i Umeå, följt av hyreshöjningar med upp till 52%.

Samtidigt som Sverige upplever kraftig bostadsbrist och växande bostadsojämlikhet, med fler hemlösa än någonsin tidigare, så profiterar stora fastighetsbolag som Rikshem på en metod som kommit att kallas renovräkning. Det är dags att markera mot fastighetsbolagen och de statliga pensionfonderna (Rikshems ägare) som driver på renovräkning, det vill säga att människor i praktiken vräks från sina hem då hyrorna höjs kraftigt i samband med ombyggnation av hyreshus. Vi riktar oss också till Bostadsminister Per Bolund och bostadspolitiska talespersoner; agera mot den segregation, bortträngning, strukturell hemlöshet och det resursslöseri som renovräkningar leder till!

VÅRA KRAV
Rikshem: Gör om och gör rätt, ta tillbaka renoveringsplanerna till ritbordet och gör plats för boende-inflytande! Ta hänsyn till de resurser som redan finns i lägenheterna!

AMF och AP4: Våra pensionspengar ska inte gå till socialt/ekologiskt ohållbara renoveringar som späder på gentrifiering, segregation och strukturell hemlöshet! Förändra era ägardirektiv!

Bostadsminister Per Bolund och bostadspolitiska talespersoner: Agera, situationen är akut! Börja med att damma av SOU 2017:33, ”Stärkt ställning för hyresgäster vid renovering”. I denna finns förslag som delvis skulle stärka hyresgästers möjlighet att emotsätta sig onödigt omfattande renovering.

Varför är det viktigt?

Hyresgäster på Mariehem i Umeå förväntas tömma sina lägenheter, flytta till evakueringslägenhet 6 mån, fortsätta betala ordinarie hyra och sedan flyttstäda inför tillbakaflytten. I området bor barnfamiljer, ensamstående, studenter och äldre. Hyresgästerna meddelades brevledes 30 dec 2019, knappt två månader innan första huset fick hem avtalen. Till hösten ska dessa ombyggnationer påbörjas. De boende har inget att säga till om; de så kallade Godkännande-avtalen har ingen praktisk betydelse. Hyresnämnden godkänner nästan alltid till hyresvärdens fördel. Vid infomötet 15 jan i år väntade väktare i dörren, och media var inte välkomna. Rikshems lokala fastighetschef mottog skarp kritik, som för det mesta förblev obesvarad.

RIKSHEM ÄGS AV VÅRA PENSIONSPENGAR
-AP4 (en av de statliga AP-fonderna)
-AMF (ägs till hälften av LO).

AMF, AP4 och etikrådet för AP-fonderna har mottagit en skrivelse från Samrådsgruppen på Mariehem. Ägarna beklagar dålig kommunikation men ”ser med tillförsikt framåt”. 2012 och 2016 slog boende i Gränby (Uppsala) larm till fonderna om liknande renoveringar och agerande. Fondernas svar då är slående likt vad de nu svarar Mariehem.

Inför Gränby bekostade Rikshem en kulturhistorisk utredning som rekommenderade varsam renovering för att värna om klimat och social hållbarhet. Denna tog Rikshem inte hänsyn till, utan försökte istället förbjuda hyresgästerna att sprida utredningen till media. Rikshem tilldelades under Almedalsveckan 2015 priset Årets Greenwasher av föreningen Jordens Vänner. Forskning har senaste åren dokumenterat stora negativa konsekvenser av renovräkning, exempelvis flyttar 1/3 från området (främst resurssvaga). Rikshem och pensionsfonderna kommunicerar höga ekologiska och sociala hållbarhetsmål, i linje med Agenda 2030. Vi menar att Rikshems agerande i våra bostadsområden går på tvärs med dessa mål. Renovräkning är vare sig ekologiskt, ekonomiskt eller socialt hållbart.

Vi vet redan att AP-fonderna globalt investerar i vapen, folkrättsbrott, landgrabbing och miljöförstöring (se schysstapensioner.se). Vi måste lyfta diskussionen kring hur våra pensionspengar obemärkt investeras i ett svensks bostadsbolag som späder på gentrifiering, segregation och strukturell hemlöshet.

RENOVERINGARNA I PRAKTIKEN
Rikshem planerar på Mariehem, liksom de gjort i många andra bostadsområden i Sverige, att byta ut fungerande inredning av god kvalitet, och ersätta med nyproducerat. Detta gör de inte för att det behövs, utan för att det ger rätt att höja hyran. Boende på Mariehem ifrågasätter detta, liksom Rikshems hyresgäster i bland annat Uppsala, Solna och Västerås gjort innan dem. Byten av slitna avloppsrör och omdragning av el, det ingår i sedvanligt underhåll. För detta har hyresgästerna redan betalt, genom sin hyra.

Många av lägenheterna på Mariehem är delvis renoverade. Rikshem tar varken hänsyn till detta eller till de behov hyresgästerna kommunicerar. Boende pekar på brister i löpande underhåll under lång tid, och efterfrågar byte av dragiga fönster och underhåll av sprickande fasader/väggar. Även detta ska ingå i sedvanligt underhåll.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN AVRÅDER HYRESGÄSTER FRÅN ATT GODKÄNNA
Det finns en samrådsgrupp med syftet att lyfta/förhandla om det som är viktigt för hyresgästerna. I praktiken har det dock blivit tydligt att det inte är ett samråd eftersom gruppen inte har något inflytande i dagsläget. Styrelsen för Hyresgästföreningen i södra Västerbotten avråder nu alla boende från att godkänna renoveringarna eftersom Rikshem inte möjliggör boendeinflytande.

Umeå, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-03-12 16:48:47 +0100

500 underskrifter nådda

2020-03-06 08:19:38 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-05 22:57:27 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-05 21:35:18 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-05 21:04:47 +0100

10 underskrifter nådda