Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun

Stoppa rivningen av "torpet" vid strandleden

Torpet vid strandleden, norr om Vilhelmina hotas av rivning. Det skulle kunna bli en fantastisk miljö för att anordna hantverkskurser och liknande verksamhet. Torpet är mycket väl lämpat för att hålla i kurser i byggnadsvård, lieslåtter, kolning och andra hantverk kopplade till kulturvård. Stoppa rivningen och undersök möjligheten att till exempel en hembygdsförening får arrendera fastigheten och stå för skötseln av den.

Varför är det viktigt?

Bevarandet av torpet och hela torpmiljön är viktig för att möjliggöra att kunskap om kulturhistoria, hantverk och traditioner förs vidare till våra yngre generationer. Detta skulle även gynna kulturlivet i Vilhelmina, vilket är en förutsättning för vår bygds fortlevnad och tillväxt.

Vilhelmina, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2022-06-03 19:56:21 +0200

100 underskrifter nådda

2022-06-03 12:33:04 +0200

50 underskrifter nådda

2022-06-03 10:34:43 +0200

25 underskrifter nådda

2022-06-03 09:53:49 +0200

10 underskrifter nådda