Hoppa till huvudinnehåll

Till: Romina Pourmokthari, miljöminister

Pausa Lynetteholm. Skydda Öresund, och Östersjön.

Bästa Romina Pourmokhtari!
Vi i Fridays for Future Malmö startade denna namninsamling januari 2022 för att effekterna av att bygga Lynetteholm får konsekvenser för Öresund, och Östersjön, för generationer.
Vi kunde samla många namnunderskrifter och under denna långa tid har vi följt och uppdaterat kring de olika processerna, händelserna, dialogerna som sker i Danmark och i Sverige kring det faktiska anläggandet av Lynetteholm. Att slamdumpningen upphörde 2 km från det marina 2000 området vid Falsterbonäset, var en viktig delseger i detta arbete med att uppmärksamma projektets bristande miljökonsekvensbeskrivningar. Det gav helt enkelt resultat att f.d. miljöministern Annika Strandhäll skrev till den danska miljöministern, och att det visade sig att brevet som den dåvarande miljöministern Per Bolund skrev en knapp månad innan folketinget den 4 juni 2021 skulle rösta om bygget, till sin danska ministerkollega Lea Wermelin (S) aldrig nådde fram till Folketingspolitikerna inför omröstningen. (I brevet som Bolund skrev, kritiserade Sverige kritiserade förfarandet och menade att att dumpningen stred mot internationella konventioner och att den riskerar att skada miljön).

Vi har inväntat ett läge för att skicka denna namninsamling till ansvarig svensk miljöminister och nu anser vi att det är ett läge där det finns möjlighet för Sverige att ytterligare påverka besluten kring Lynetteholm i Danmark. Varför? - Det första är att en grupp danska experter har gått ut med att de önskar minska storleken på Lynetteholm med 1/3 just med tanke med de stora riskerna att påverka Östersjön och Öresund, de uttrycker det till och med som att de befarar att Östersjön blir mer som en sjö om Lynetteholm genomförs i den storlek som det planlagts. https://www.tv2kosmopol.dk/metropolen/oestersoeen-risikerer-at-blive-til-en-soe-hvis-det-sker-vil-alle-arterne-uddoe?fbclid=IwAR3uSFexsbYG8DERvnwM6MQvfhP4gqHcllenCEyh3JbGoyiPID1tJ7NDsxs

Vi vet att Sverige höst 2022, genom Richard Kristoffersson, Naturvårdsverket har kommunicerat till Danmark att det är önskvärt att det genomförs en djupgrävning för att minska effekterna.
Länsstyrelsen i Skåne den 30-01 2023 skriver til Trafikstyrelsen/By&Havn at:
"Länsstyrelsen vidhåller sina tidigare synpunkter som har lämnats angående projektet Lynetteholm. Det är nu befäst att Lynetteholm kan komma att orsaka en reduktion av flödet genom Öresund. Påverkan från reduktionen av flödet behöver ses kumulativt tillsammans med tidigare utfyllnader och exploatering samt inplanerade projekt som tillsammans minskar sundets flödeskapacitet och begränsar mängden syrerikt vatten och saltvatten som flödar in i Östersjön. Länsstyrelsen ser fortfarande att det bör ske en kompensation för reduktionen alternativt att projektets utformning ska förändras för att säkerställa att reduktionen kan undvikas. Vidare så ser Länsstyrelsen fortfarande att den lokala förlusten av marina habitat och ålgräs riskerar att orsaka en gränsöverskridande påverkan genom en reducerad konnektivitet i Öresund för de organismer som är beroende av dessa biotoper. Länsstyrelsen vill gärna ta del av och få möjligheten att lämna synpunkter på miljörapporten när den väl är framtagen för förändringarna av projektet.. Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör på Länsstyrelsen Kalmar & Matilda Valman, Vattenmyndigheten Södra Östersjön".
Klimabevaegelse rörelsens domstolsprocess mot danska staten vad gäller Lynetteholm närmar sig.
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/klimabevaegelse-vil-have-lynetteholm-sat-paa-pause?fbclid=IwAR3q0dkAZGqDyAO3BGbdZO2hEVg

Dessutom; "Lynetteholm er uforenelig med ideen om Øresund som en maritim nationalpark";
https://www.facebook.com/NytFraStopLynetteholm/photos/a.131038392318130/563451162410182

Och nu väcker också Lynetteholm uppmärksamhet internationellt; "How an Artificial Island in Denmark Became One of Europe's Most Controversial Climate Projects"
https://time.com/6264861/copenhagen-lynetteholm-artificial-island-climate-change/?fbclid=IwAR2VQIMIogRlOzqNHJLlNzMRZI3alpMYGiNpIgfckWr7b3Rh95QfCaHolIY

Vi önskar att du som miljöminister söker kontakt med den danska miljöministern och uttrycker att det viktiga i att Lynetteholm sätts på paus för att fördjupa miljökonsekvensbeskrivningarna.
Och att du tar initiativ till en diskussion om Lynetteholm i förhållande till den pågående utredningen kring ansökan till UNESCO om att Öresund ska bli ett skyddat biosfär område/maritim nationalpark. Ca 65 % av syret på jorden är syre som kommer från livet i havet och det är också där som mest koldioxid lagras. Att införa skyddade zoner måste bli nummer 1 i prioritet vad gäller försöka motverka klimatförändringar, och vi har bråttom. - Detta följer också vattendirektiven från EU vars mål är god status i alla länder 2027. Vad gäller Öresund har både svenska och danska sidan, förutom norra Öresund på svenska sidan, enligt Skånes Länsstyrelse ganska långt kvar till god status redan nu.

Varför är det viktigt?

I de kommande klimatförändringar som väntar oss så är havet en otroligt viktig faktor.
I senaste rapporten från IFBES menar man att vi behöver skydda 30-50 % av hav, land och sjö för att minska klimatförändringarnas verkan. EU nu har implementerat att vi ska skydda 30 % vilket Naturvårdsverket har ansvar för att det ska ska genomföras till 2030. -Vi stöttar de pågående arbetet med ansökan till UNESCO om att Öresund ska bli ett skyddat biosfär område/maritim nationalpark, och vill också att man arbetar utifrån EU:s vattendirektiv, att alla hav, sjöar och vatten ska ha god status 2027.
Att Lynetteholm på allvar hotar även Östersjön har tydliggjorts av danska experter offentligt nu, och eftersom Östersjön redan har komplexa problem så är det högprioritet att uppmärksamma behovet av att skydda även Östersjön.

Det vi skulle vilja lyfta fram är tex. att en ung dansk arkitekt har skapat en helt annan mer klimatvänlig lösning mot stormfloder och havshöjningar, vilket är den ursprungliga anledningen som anges för anläggandet av Lynetteholm, att det ska skydda Köpenhamn från stormfloder; namn; Svaneholm; www.byrummonitor.dk/Nyheder/art8896796/%C2%BBDet-virker-t%C3%A5beligt-at-udbygge- K%C3%B8benhavn-n%C3%A5r-havene- stiger%C2%AB?fbclid=IwAR0UtwXQuLaVHQ333nYn5Hg25_BjwghIKr0iD_wBsjAJtwZhI6kH EkRo6iohttps://byrummonitor.dk/Nyheder/art8896796/%C2%BBDet-virker-t%C3%A5beligt- at-udbygge-K%C3%B8benhavn-n%C3%A5r-havene- stiger%C2%AB?fbclid=IwAR0UtwXQuLaVHQ333nYn5Hg25_BjwghIKr0iD_wBsjAJtwZhI6kH EkRo6io

Kategori

Uppdateringar

2022-01-29 11:42:46 +0100

1,000 underskrifter nådda

2022-01-26 15:48:06 +0100

YES!! Nu 508 underskrifter på 1 dygn och det ökar...!!!! Delar här en länk om havsmedvetenhet från Marint Kunskapscenter i Malmö. https://urplay.se/program/223945-ur-samtiden-naturum-oresund-ar-du-havsmedveten

2022-01-26 15:19:39 +0100

500 underskrifter nådda

2022-01-25 17:08:08 +0100

100 underskrifter nådda

2022-01-25 15:34:13 +0100

50 underskrifter nådda

2022-01-25 13:42:10 +0100

25 underskrifter nådda

2022-01-25 10:03:51 +0100

10 underskrifter nådda