Hoppa till huvudinnehåll

Till: Annika Strandhäll, miljöminister

Stoppa slamdumpningen. Pausa Lynetteholm. Skydda Öresund, och Östersjön.

Uppdatering 3 ! 2022-07-21 En koalition med 17 organisationer från Östersjöländerna, som har mer än 1,5 miljoner medlemmar har gått til EU för att stoppa Lynetteholms blockering av vattengenomströmning till Östersjön. (Öresund räknas också som Östersjön). Bland de 17 finns också Svenska Naturskyddsföreningen, och Sportfiskarna. Pressmeddelande; https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/stor-koalition-klager-til-eu-over-lynetteholms-blokering-afvandgennemstromning?publisherId=13559882&releaseId=13655363&fbclid=IwAR2Ft_Q48jUsmKN6sBgsXKFBcc5ab0sYJhWZm8FGH_2bEw6wysIzjR8zOjQ

Uppdatering 2 2022-05-13
En delseger till!!! Danska transportministern Trine Bramsen säger att det blir ingen mer dumpning i Köge Bugt, och alternativa platser ska undersökas för kommande dumpning/förvaring, vilket innebär att fas 2 av Lynetteholm ska PAUSAS på 1 år. Trine Bramsen har också beställt en ny utredning kring Lynetteholms påverkan av havsströmningen, syre och salthalter i Öresund, och i Östersjön. Dock fortsätter fas 1; kommentar från danska gruppen Stop Lynetteholm; "de fortsætter ufortrødent med projekt Lynetteholmen. Broen der bygges på tværs af Lynetten Havn står snart færdig, Refshaleøen bliver udvidet markant for at gøre plads til flere lastbiler. De bygger, graver havbund op og kører jord/sten nat og dag alle ugens dage. 350 lastbilar varje dag.
Uppdatering 1 : Ett första framsteg! (2022-03-29)
Efter att Annika Strandhäll nyligen har skrivit brev till sina danska kollegor, och Elin Segerlind, V och medlem i Nordiska Rådet, har ställt frågan till den danska miljöministern Lea Wermelin, varför arbetet med Lynetteholm har påbörjats trots att samrådet inte var avslutat, har nu har den danska transportministern Trine Bramsen, gått ut i media och sagt att man öppnar för att finna andra lösningar än dumpning i Köge Bugt.

Att den kommande planerade dumpingen oktober 2022- mars 2023 inte då kommer att ske i Köge Bugt utan att man ska se om man kan finna andra lösningar är väldigt glädjande och lovande, det är nämligen då det allra största och giftigaste slammassorna ska muddras på platsen där Lynetteholm ska anläggas.

Bästa Annika Strandhäll!
Vi i Fridays for Future Malmö har startat denna namninsamling för att effekterna av att bygga Lynetteholm kan få konsekvenser för Öresund, och Östersjön, för generationer. Och vi vill med denna namninsamling kräva att du och dina kollegor i regeringen, och på Miljödepartementet, ber Danmark att stoppa slamdumpningen i Öresund, och paus av Lynetteholm med omedelbar verkan. Vi vill att ni kräver att fördjupning av miljökonsekvensbeskrivningarna verkligen sker, tillsammans med ledande experter från både Danmark och Sverige.
- Vi vill också att ni inleder en diskussion med fokus på kommande klimatförändringar som kretsar till förståelsen av hur stora ekosystemtjänster som havet ger till oss. 2 av 3 andetag är syre som kommer från livet i havet och det är också där som mest koldioxid lagras. Att införa skyddade zoner måste bli nummer 1 i prioritet vad gäller försöka motverka klimatförändringar, och vi har bråttom. - Detta följer också vattendirektiven från EU vars mål är god status i alla länder 2027. Vad gäller Öresund har både svenska och danska sidan, förutom norra Öresund på svenska sidan, enligt Skånes Länsstyrelse ganska långt kvar till god status redan nu.

Bakgrund
Den 17 januari togs det första offentliga spadtaget för starten av Lynetteholm, en konstgjord halvö som ska anläggas i Köpenhamn, vars syfte är att säkra staden för kommande stormfloder i och med klimatförändringar.

Problematiken kring detta är att själva anläggandet skapar miljökonsekvenser, och varken Skånes Länsstyrelse eller Naturvårdsverket, eller för den delen Miljödepartementet har slutligen godkänt i samråd, utan har precis som motsvarande myndigheter och ledande experter i Danmark efterfrågat ytterligare miljökonsekvensbeskrivningar.

Trots detta har anläggandet startat. Just nu pågår dumpning av 2 miljoner kubikmeter förorenat havsslam i Köge Bukt, 2 km från det marina Natura 2000 området, vid Falsterbonäset, om med närhet även till områdena vid Klagshamn och Bunkeflo Strandängar. Vid nordlig vind kan även områden längre upp vid kusten tex. vid Lomma påverkas. Nordens störst akvarie; Blå Planeten har stängt intaget till vatten från Öresund, och kommer att köpa vatten för 100 000 dk i månaden för att de inte vill riskera sina fiskar och däggdjurs hälsa.
Och nu har de 350 lastbilarna lastade med avfallsjord börjat rulla fram och tillbaka i Köpenhamn och ska göra så i 20-30 år, och avfallsjorden ska alltså läggas ner på havsbotten och bilda fundamentet för Lynetteholm som ska vara färdigställt med byggnader och väg år 2070. Byggstart på fundamentet beräknas börja 2035.

Varför är det viktigt?

Vi citerar här olika personer från artiklar i Sydsvenska Dagbladet som uttalat sig offentlig och som har en djupare kunskap; Michael Palmgren på Marint Kunskapscenter i Malmö räknar med att ålgräs bestånd som suger upp koldioxid och producerar syre, försvinner när den konstgjorda ön Lynetteholm byggs. "-Det är förödande. Man tar förorenad mark som man grävt upp inne i Köpenhamn och slänger den på ett av de viktigaste områden som vi har på vår planet: våra grunda havsområden med tumlare, fiskbestånd och fantastiska ålgräsängar.

Riskerna med dumpningen av sediment i Kögebukten är ett av skälen till att länsstyrelsen, och även Naturvårdsverket, har motsatt sig Lynetteholmprojektet. - Carl Lindqvist som ingår i samrådsgruppen klargör att länsstyrelsens kritik kvarstår: övervakningsprogrammet som By og Havn har formulerat, som ska säkra att förorenat sediment inte sprids, är för svagt.
– Jag anser inte att det är färdig diskuterat, säger Carl Lindqvist.

Vad som händer när man dumpar förorenat havsslam är dokumenterar och denna video på youtube är talande;
https://www.youtube.com/watch?v=5A9htZ9rA1A

Vad den holländska oberoende firman som fått uppdraget att utreda havsströmningen, och riskerna med minskade syrehalter kommit fram till vet vi inte än. - I detta fall är det oerhört viktigt även för Östersjön. I Östersjön som har 7 av 10 av världens största döda zoner, varav 1 är världens största, så är det helt avgörande att havsströmningen och syrehalterna inte minskar.

Sist men inte minst, även sand kommer att användas för att bygga upp fundamentet. Från Extrakt; "– Öresunds sandbotten är en väldigt produktiv och viktig miljö för yngel, att ta upp sand därifrån innebär att man suger upp en hel livsmiljö, säger Peter Göransson, marinbiolog och ordförande i den ideella miljöorganisationen Öresundsfonden som arbetar för att Öresund ska bli en marin nationalpark."

Det viktiga i en kommande framtid med ökande klimatförändringar är att vi skyddar haven, och vi har bråttom med det. - 2 av 3 andetag är syre som kommer från livet i haven, och likaså är livet i haven också det som lagrar mest koldioxid.

Kategori

Uppdateringar

2022-01-29 11:42:46 +0100

1,000 underskrifter nådda

2022-01-26 15:48:06 +0100

YES!! Nu 508 underskrifter på 1 dygn och det ökar...!!!! Delar här en länk om havsmedvetenhet från Marint Kunskapscenter i Malmö. https://urplay.se/program/223945-ur-samtiden-naturum-oresund-ar-du-havsmedveten

2022-01-26 15:19:39 +0100

500 underskrifter nådda

2022-01-25 17:08:08 +0100

100 underskrifter nådda

2022-01-25 15:34:13 +0100

50 underskrifter nådda

2022-01-25 13:42:10 +0100

25 underskrifter nådda

2022-01-25 10:03:51 +0100

10 underskrifter nådda