Till: Beslutande myndigheter

Stoppa spridningen av Corona viruset

Vi måste få svenska myndigheter att tänka om och bli betydligt mer på offensiven i kampen mot spridningen av Corona viruset. Viktiga första åtgärder är att omedelbart:

1) Införa gränskontroller för de som kommer från smittade områdena som Italien, Sydkorea, Iran, Japan mm. Alltså införa kontroller vid gränserna så att smittade inte kommer in i landet – och så de snabbt kan få vård istället för att sprida smittan vidare.

2) Ta kontakt med kineserna för att lära oss - och i bästa fall få resurser från dom - om hur vi ska göra om det spårar ur på samma sätt här i Sverige. Vi kommer inte att ha nog av egen sjukvårdspersonal, vårdplatser mm.

Varför är det viktigt?

Kinesiska myndigheter ignorerade under två månader rapporter om en ny farlig sjukdom. Det ledde till ett katastrofalt läge i Kina där man till stora delar tvingades stänga ner delar av landet, sätta miljonstäder i karantän. Och många människor dog i onödan.

När de centrala myndigheterna väl insåg det katastrofala läget kunde de sätta in drakoniska åtgärder som att bygga nya sjukhus på en vecka och sätta miljonstäder i karantän.

Nu håller svenska myndigheter på att göra samma misstag som kineserna gjorde när de försökte spela ner denna sjukdoms farlighet. Men svenska myndigheter har inte samma möjligheter att bygga sjukhus på en vecka och sätta våra städer i karantän. Den svenska beredskapen har av både höger. och vänsterregeringar systematiskt nedmonteras de senaste decennierna. Vi står illa rustade med en redan överbelastad sjukvård.

Att därför sätta in tidiga och rätt enkla åtgärder för att stoppa spridningen – det som inte gjordes i Kina och nu inte görs här i Sverige – blir därför extremt viktigt.