Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen m.m

Stoppa trafikstressen för våra vilda djur.

Hjälp till hjälpa de vilda djuren , så de slipper bli stressade av den vettlösa trafiken på de stora motorvägarna.
Det genom att bygga gångtunnlar under E4an, med jämna mellanrum.
Det för de vilda djuren ska ha ett friare liv.
Jag tycker det även bör göras en förändring i hur viltstaketen är uppsatta, då tänker jag på början och slutet på staketen.
Det är en enkel åtgärd att ändra det, enligt mitt förslag.

Varför är det viktigt?

Om man ser till våra svenska, hårda djurskydds regler, för tamdjur, husdjur o lantdjur så borde även de vilda djurens miljö ses över och de vilda djuren måste kunna skyddas i högre utsträckning än vad som görs idag.
De vilda djuren stressas otroligt mycket i dagsläget, av att de inte kan röra sig över sina vanliga marker pga viltstaket och hårt trafikerade vägar.
Inte ens en människa vill gå ut på E4an men har förstånd att inte villa bort sig mellan staket o vägbana.
Och i i många djur flockar , blir det oroligt då det blir ett handjur för mycket i flocken. Och det.kan skapa kaos o driva djur på.flykten.Det är just det som blir svårt pga att de inte kan vandra vidare till nya marker, så enkelt.
Viltstängslen börjar idag flera meter ut i naturen.
Oftast flera meter ifrån själva vägbanan.
Det orsakar då att vilda djur som tex. betar eller rör sig i kanterna av E4an, lätt går bort sig och går fel in mellan E 4an och själva viltstaketet.
Det vore klart bättre om början / sluten på staketen går ut mot vägbanan istället. Det för att hindra betande djur ifrån att röra sig in emellan staket och E4an / stora vägar med viltstaket.
Risken tror jag, är liten att de skulle gå ut i den trafikerade vägen för att gå in igen och utmed viltstängslet på fel sida sv stängslet.
MITT SYFTE med namninsamlingen ÄR :
ATT DET SKA BYGGAS GÅNGTUNNLAR UNDER E4an, främst FÖR VILDA DJUR!
Jag vet det är ett STORT EKONOMISKT ÅTAGANDE FÖR STATEN , men det är enbart för de vilda djurens allra bästa.
Jag jämför också den kostnaden med att det spenderas åtskilliga miljoner, om inte miljarder t.o.m, på dagens djurskydd som Länsstyrelsen har hand om.
Då gäller det endast ägda och tama djur.
Men ändå läggs stora summor ner på dessa omhändertaganden, veterinärvård, uppstallningar, avlivningar, rättsprocesser.
Så det " tama" djurskyddet kostar staten enormt mycket skattepengar.
Nu bör djurskyddet även innesluta de vilda djuren vi har i våra landskap.
Det är dags nu att minska stressen för dem , de som vi i minst 70 år har utsatt dessa vilda djur för.. låt dem få sin frihet tillbaka!
Så skriv gärna på.
Jag och Marie Bladh kommer skicka in namninsamlingen till riksdagen.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2024-02-16 16:07:10 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-17 21:54:53 +0100

10 underskrifter nådda