Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stina Billinger - regeringskansliet

STOPPA SVEASKOG- RÄDDA SKOGEN

STOPPA SVEASKOG- RÄDDA SKOGEN

Statligt ägda Sveaskog kalhugger nu ett omstritt skogsområde med höga naturvärden i Muonio sameby. Efter att Greenpeace team anlände under helgen avbröt Sveaskogs entreprenör tillfälligt avverkningen.
Detta trots att Sveaskog offentligt gått ut med att avverkningen stoppats fram till nästa samråd i slutet av augusti. Istället avverkar alltså sveaskog 10 hektar av denna ovärderliga skog i smyg!

Nu är det hög tid att sätta stopp för förstörelsen. Skogen måste skyddas, återställas och bevaras om vi ska ha ens en chans att vända klimatkrisen. Nu är det nog. Inte ett träd till!

Varför är det viktigt?

Sveaskog äventyrar den biologiska mångfalden och inskränker samernas renskötsel, kultur och rättigheter. Skogen är dessutom direkt avgörande för våra chanser att hindra klimatförändringarna - den binder kol om den får stå kvar. Förstörelsen måste stoppas!

984 95 Muoniovaara, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2022-01-28 17:19:58 +0100

25 underskrifter nådda

2021-10-01 18:23:41 +0200

10 underskrifter nådda