Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdag och regering, Migrationsminister Heléne Fritzon, Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer, chefen för Gränspolisen Patrik Engström och justitieminister Morgan Johansson.

Stoppa tvångsdeportationerna till Afghanistan

Ta Ert ansvar och sluta skylla på varandra.
Stoppa deportationerna med omedelbar verkan.
Ge alla ungdomar som väntat över ett år AMNESTI med fast uppehållstillstånd.

Varför är det viktigt?

Tusentals ensamkommande ungdomar har fallit offer för en ytterst rättsosäker asylprocess med godtyckliga åldersuppskrivningar och ifrågasättning av sina asylskäl. Migrationsverkets egen bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan strider mot snart sagt alla andra, seriösa bedömningar.

Tvångsdeportationerna till Afghanistan fortsätter, trots att ingen längre tar på sig ansvaret för den pågående rättsskandalen och humanitära tragedin.
Asylprocesserna visar generellt på bristande rättssäkerhet, allt från havererade åldersbedömningar till tolkar som inte kan språket. Dessutom strider Migrationsverkets bedömning av säkerhetsläget mot
aktuella rapporter från bland andra Röda Korset, Amnesty International och UNHCR.
En lösning måste till, eftersom asylprocesserna skall präglas av rättssäkerhet och våra mänskliga rättigheter skall respekteras. Behandlingen av Sveriges ensamkommande ungdomar har passerat alla gränser.

Uppdateringar

2019-01-14 17:44:43 +0100

25 underskrifter nådda

2018-12-20 06:29:14 +0100

10 underskrifter nådda