Skip to main content

Till: Politiker, media

Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kära politiker, medmänniska och medborgare!
Samtidigt som vi står inför en klimatkatastrof orsakad av människans användning av fossila bränslen så planeras en utbyggnad av Preemraff i Lysekil. Ärendet avgörs nu i veckan av Mark- och miljödomstolen och om Preemraffs utbyggnad blir verklighet kommer raffinaderiet i Lysekil att bli den anläggning som släpper ut mest koldioxid i landet. Trots att bygget går rakt emot Sveriges ambition av bli fossilfria så finns det knappt några invändningar mot bygget, och det här vill vi att ni ska hjälpa oss att förändra! Höj din röst, säg emot, ifrågasätt grunden till detta bygge. Tänk på vår planets och våra barns framtid.

14/11-2018 Tillägg i ärendet:
Mark- och miljödomstolen godkände utbyggnaden av Preemraff Lysekil 9/11. Det finns dock möjligheter till att överklaga ärendet till Mark- och miljööverdomstolen. En sådan överklagan ska vara inlämnad senast 30/11-2018 och detta arbete leds av Naturskyddsföreningen Lysekil.

3/12-2018 Tillägg i ärendet:
Den 30 november 2018 bifogades namninsamlingen till Naturskyddsföreningen Lysekils överklagan till Mark- och miljööverdomstolen. Namninsamlingen hade då, på bara tre veckor samlat in 3000 namn, och det ger en fingervisning om att det finns många som är beredda att höja sina röster, kämpa och göra motstånd.

Men kampen mot utbyggnaden av Preemraff fortsätter och namninsamlingen fortsätter att spela en roll i att samla oss som vill protestera mot att Sverige och VGR tillåter ett bygge som går rakt emot den klimatpolitik som antagits av regionen, den nationella klimatlagen och Parisavtalet.

http://klimat2030.se/om-klimat-2030/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/fran-och-med-idag-har-sverige-en-klimatlag/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/

Varför är det här viktigt?

Samtidigt som vi står inför en klimatkatastrof orsakad av människans användning av fossila bränslen så planeras en utbyggnad av Preemraff i Lysekil. Om Preemraffs utbyggnad blir verklighet kommer raffinaderiet i Lysekil att bli den anläggning som släpper ut överlägset mest koldioxid i landet. Trots att bygget går rakt emot Sveriges ambition av bli fossilfria så finns det knappt några invändningar mot bygget, och det här vill vi att ni ska hjälpa oss att förändra! Höj din röst, säg emot, ifrågasätt grunden till detta bygge. Tänk på vår planets och våra barns framtid!


Anledningar att skriva under

  • Klimatet Kan Inte Vänta
  • Gun Gärdsell
  • För att miljön är viktiga saker, folk förstår inte vikten av en välmående natur. Jag skiter i siffror hit och dit, det där är INTE BRA. Då åker det ut snabbare något annat. Ekonomi och tillväxt kan dra åt helvete.

Uppdateringar

2018-12-03 08:56:55 +0100

SVT nämner namninsamlingen: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/raffinaderiutbyggnad-overklagas-av-manga

2018-11-14 19:09:36 +0100

1,000 underskrifter nådda

2018-11-12 19:49:28 +0100

500 underskrifter nådda

2018-11-07 16:41:51 +0100

100 underskrifter nådda

2018-11-07 11:16:26 +0100

50 underskrifter nådda

2018-11-07 10:19:55 +0100

25 underskrifter nådda

2018-11-07 09:31:51 +0100

10 underskrifter nådda