Skip to main content

Till: Politiker, media

Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kära politiker, medmänniska och medborgare!
Samtidigt som vi står inför en klimatkatastrof orsakad av människans användning av fossila bränslen så planeras en utbyggnad av Preemraff i Lysekil. Ärendet avgörs nu i veckan av Mark- och miljödomstolen och om Preemraffs utbyggnad blir verklighet kommer raffinaderiet i Lysekil att bli den anläggning som släpper ut mest koldioxid i landet. Trots att bygget går rakt emot Sveriges ambition av bli fossilfria så finns det knappt några invändningar mot bygget, och det här vill vi att ni ska hjälpa oss att förändra! Höj din röst, säg emot, ifrågasätt grunden till detta bygge. Tänk på vår planets och våra barns framtid.

14/11-2018 Tillägg i ärendet:
Mark- och miljödomstolen godkände utbyggnaden av Preemraff Lysekil 9/11. Det finns dock möjligheter till att överklaga ärendet till Mark- och miljööverdomstolen. En sådan överklagan ska vara inlämnad senast 30/11-2018 och detta arbete leds av Naturskyddsföreningen Lysekil.

3/12-2018 Tillägg i ärendet:
Den 30 november 2018 bifogades namninsamlingen till Naturskyddsföreningen Lysekils överklagan till Mark- och miljööverdomstolen. Namninsamlingen hade då, på bara tre veckor samlat in 3000 namn, och det ger en fingervisning om att det finns många som är beredda att höja sina röster, kämpa och göra motstånd.

19/6 2019 Tillägg i ärendet:
Den 17 juni lämnades namninsamlingen, som då bestod av 23908 (!) namnunderskrifter, in till Mark- och miljööverdomstolen. Strax därpå meddelade domstolen att de ger prövningstillstånd, och alltså prövar fallet mot miljölagstiftningen. Det här är givetvis en stor seger för alla oss, hela den växande rörelse, som kämpat. Det här visar att motstånd fungerar. Att det lönar sig att höja rösten och agera, att vi är starka tillsammans! Naturskyddsföreningen har tillsammans med över 100 privatpersoner och miljöorganisationer överklagat byggplanerna. Dessutom har över 24000 människor skrivit under den här namninsamlingen (!) och nu har alltså Mark- och miljööverdomstolen lyssnat på protesterna.

Segern är inte vunnen än men detta är en stor delseger! Nu måste kampen fortsätta. År 2020 fattas beslutet och fram tills dess finns det mycket arbete att göra.

Kampen mot utbyggnaden av Preemraff fortsätter och namninsamlingen fortsätter att spela en roll i att samla oss som vill protestera mot att Sverige och VGR tillåter ett bygge som går rakt emot den klimatpolitik som antagits av regionen, den nationella klimatlagen och Parisavtalet.

Om du vill engagera dig i arbetet för att stoppa utbyggnaden finns det olika grupper som arbetar med frågan. Dels finns gruppen Stoppa Preemraff som du kan nå via deras sida "Stoppa Preemraff" på Facebook. Naturskyddsföreningen arbetar med frågan både lokalt och nationellt. Extinction Rebellion är mycket engagerade i frågan och går att nås både via sin hemsida www.extinctionrebellion.se och via sina sociala medier.

http://klimat2030.se/om-klimat-2030/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/fran-och-med-idag-har-sverige-en-klimatlag/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JoLWL4/preembygge-tas-upp-i-domstol-efter-stora-protester?fbclid=IwAR0QOpKXnvEvao28PZPXDVxlHBfuoCsxa_22iaWIgWsYEG_DJY_ToRuCazo

Varför är det här viktigt?

Samtidigt som vi står inför en klimatkatastrof orsakad av människans användning av fossila bränslen så planeras en utbyggnad av Preemraff i Lysekil. Om Preemraffs utbyggnad blir verklighet kommer raffinaderiet i Lysekil att bli den anläggning som släpper ut överlägset mest koldioxid i landet. Trots att bygget går rakt emot Sveriges ambition av bli fossilfria så finns det knappt några invändningar mot bygget, och det här vill vi att ni ska hjälpa oss att förändra! Höj din röst, säg emot, ifrågasätt grunden till detta bygge. Tänk på vår planets och våra barns framtid!

Hur den kommer att överlämnas

Namnunderskrifterna har hittills bifogats Naturskyddsföreningens överklagan som till Mark- och miljööverdomstolen den 30 november 2018, den innehöll då 3000 namn.
Den har också lämnats in fysiskt till Mark- och miljööverdomstolen den 17 juni 2019. Den innehöll vid tillfället 23908 namn.


Anledningar att skriva under

  • Jag vill inte att Lysekil ska förstöras eller miljön
  • För att spara på miljön
  • Oherhört provocerande att världen styrs av stora företag och som dessutom nu ges tillåtelse att fortsätta ödelägga alla människors framtid.

Uppdateringar

2019-06-12 19:14:21 +0200

20,000 underskrifter nådda

2019-06-10 12:17:58 +0200

Beslut från mark och miljödomstolen skulle komma den 10:e juni men har skjutits till den 17:e juni klockan 11:00.

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Nyheter--pressmeddelanden/Information-angaende-malet-om-Preemraff-i-Lysekil/

2019-06-06 20:05:55 +0200

10,000 underskrifter nådda

2019-05-23 14:32:37 +0200

5,000 underskrifter nådda

2018-12-03 08:56:55 +0100

SVT nämner namninsamlingen: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/raffinaderiutbyggnad-overklagas-av-manga

2018-11-14 19:09:36 +0100

1,000 underskrifter nådda

2018-11-12 19:49:28 +0100

500 underskrifter nådda

2018-11-07 16:41:51 +0100

100 underskrifter nådda

2018-11-07 11:16:26 +0100

50 underskrifter nådda

2018-11-07 10:19:55 +0100

25 underskrifter nådda

2018-11-07 09:31:51 +0100

10 underskrifter nådda