Hoppa till huvudinnehåll

Till: Nacka Kommun

Stoppa utvidgat industriområde i Skarpnässkogen!

Till kommunstyrelsen Nacka kommun
Skrota planerna på utvidgat industriområde i Kummelberget, Skarpnäs. Unik gammelskog, säregna hällmarker och strandskydd för frantastiska Krokträsken, Trollsjön och Myrsjön skulle beröras. Naturen har klassats som mycket värdefull. Kulturminnesmärken i skogen minner om tiden då vatten leddes och dämdes upp genom dessa marker. Dessa skulle försvinna. Ett extremt värdefullt skogsområde skulle för all framtid undanhållas Boo-borna.STOPPA denna utbyggnad!!!

Varför är det viktigt?

Skarpnässkogen är idag en av Nackas viktigaste naturtillgångar. Unik skärgårdsskog omväxlande med djupa sprickdalar, magiska sjöar, höjder och sänkor präglar naturen. Även hällmarkerna- täckta av mossor och lavar, liksom fantastisk lövskogsnatur är utmärkande för Skarpnäs. Djurlivet med rådjur, räv, hare är rikt. Kummelbergets industriområdet har redan expanderat alltför mycket, natur-och kulturmark har överexploaterats. Vi måste hjälpas åt att spara återstående änglamarker i Skarpnäs!!!!!

Orminge, 132 30 Boo, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2022-02-20 21:46:10 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-05-27 21:40:23 +0200

500 underskrifter nådda

2020-05-22 23:40:07 +0200

100 underskrifter nådda

2020-05-22 10:14:49 +0200

50 underskrifter nådda

2020-05-22 08:32:56 +0200

25 underskrifter nådda

2020-05-20 12:11:09 +0200

10 underskrifter nådda