Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sundsvalls tingsrätt samt Svea Hovrätt

Grova djurplågare bör dömas till fängelse!

Skriv under för att visa ditt stöd för oss som önskar överklaga en dom gällande djurplågeri. Sista dag för att skriva under är 27 december 2021 kl 12.00, därefter lämnar vi in vårt överklagande tillsammans med namnlistan!
(Bilden är på Lycka, en av de omhändertagna hundarna som nu mår bra i ett nytt hem!)

Varför är det viktigt?

Bakgrund:
2019 gjordes ett tillslag gällande 100-talet höns och ett 80-tal hundar. Hönsen var i så dåligt fysiskt och psykiskt skick att de avlivades direkt, liksom även sex av hundarna. Några av hundarna avled kort efter omhändertagandet. Hundarna fanns mestadels i två små husvagnar i skogen, några i bilar och andra i fastigheten. Några låg i för små burar, några saknande päls på stora delar av kroppen och alla var vanskötta: oklippta klor, svåra ögon-, öron- och hud-problem, skador som inte skötts om, otroligt magra och fruktansvärt smutsiga och traumatiserade. De som hade längre päls hade avföring i kakor hängande vilket kan orsaka frätskador på huden. En tik hade precis fött tre valpar och de låg i en liten kattbur. Tiken var så svag att hon inte kunde stå på benen. Tre andra tikar var högdräktiga och födde strax efter tillslaget.
Alla dessa hundar har idag fått bra hem, men trots det lider de alla av olika grader av trauma, till och med de valpar som föddes efter räddningen.

Enligt brottsbalken kan man för djurplågeri dömas till böter och/eller max 2 års fängelse.
Vi menar att lagen i detta fall inte tillämpats på det sätt som det är tänkt. Åklagaren har yrkat på för lågt straff. Att det oftast döms i den lägsta delen av straffskalan måste det bli en ändring på NU!

Vi ifrågasätter starkt hur det är möjligt att gång på gång, orsaka ett djur ett sådant fruktansvärt trauma och livslångt lidande utan att det blir fängelse. Har man en gång fått djurförbud, borde lagen tillämpas på ett sätt som ser till att personen förhindras utsätta fler djur för liknande vanvård!

Vi som står för överklagandet är alla nya ägare av de hundar som omhändertogs 2019. Med din underskrift stöttar du oss genom att visa att den allmänna opinionen tycker att domen var felaktig, grundad på för lite information om faktiska förhållanden, samt att hovrätten bör ge prövningstillstånd. Vi anser att hovrätten ska utdöma ett straff som står i relation till brottets natur, dvs straffet bör ligga i den övre skalan, och inte som nu i den undre.

Var med och gör skillnad för djurens skull!
Skriv under och stötta oss i vårt överklagande av domen mot djurplågarna, de bör dömas till lagens strängaste straff gällande djurplågeri!
Ditt namn räknas… för djurens skull!

Kategori

Uppdateringar

2021-12-20 12:16:06 +0100

1,000 underskrifter nådda

2021-12-16 20:56:17 +0100

500 underskrifter nådda

2021-12-15 18:29:53 +0100

100 underskrifter nådda

2021-12-15 17:44:16 +0100

50 underskrifter nådda

2021-12-15 17:27:46 +0100

25 underskrifter nådda

2021-12-15 17:07:44 +0100

10 underskrifter nådda