Hoppa till huvudinnehåll

Till: Folkbildningen

Studieförbunden samlar Sverige - stoppa nedskärningarna

Regeringen skär ned statsanslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor. Det motsvarar en tredjedel av de statliga anslagen. Nedskärningen sker under tre år och når full effekt om den genomförs som planerat under 2026. Det är den största nedskärningen på studieförbunden någonsin och den största nedskärningen på något område i denna budget.

Studieförbunden samlar Sverige. Vi finns i hela landet, i alla kommuner. Vi når dem som är svårast att nå. Den infrastruktur som studieförbunden står för är avgörande för kulturen och civilsamhället.

Nedskärningen kommer att drabba deltagarna i studieförbundens verksamheter hårt. Verksamhet för ofrivilligt ensamma äldre, människor långt från arbetsmarknaden och människor med funktionsnedsättning finansieras i hög grad med statsbidrag. Här riskerar nedskärningarna att slå hårdast.

Vi kräver ett omedelbart stopp på nedskärningarna för studieförbund!

Varför är det viktigt?

Vi måste få regering och riksdag att ändra inriktning på detta och kommande budgetbeslut och stoppa nedskärningarna. Därför måste vi visa konkret på nedskärningarnas konsekvenser. Vi gör det på flera sätt: i direkt kontakt med politiker, i traditionella och sociala medier och genom manifestationer.

Kategori

Länkar

Uppdateringar

2024-05-31 22:21:02 +0200

20,000 underskrifter nådda

2023-11-22 10:24:01 +0100

10,000 underskrifter nådda

2023-10-27 23:28:50 +0200

5,000 underskrifter nådda

2023-10-19 07:13:04 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-10-17 16:40:10 +0200

500 underskrifter nådda

2023-10-17 08:54:02 +0200

100 underskrifter nådda

2023-10-16 14:19:48 +0200

50 underskrifter nådda

2023-10-13 16:46:22 +0200

25 underskrifter nådda

2023-10-13 12:56:29 +0200

10 underskrifter nådda