Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges regering

Sverige, agera för fred!

Foto: Gaza 2024

Sverige måste omedelbart: 

  • Upphöra med allt militärt samarbete och vapenhandel med Israel.

  • Införa sanktioner mot Israel. 

  • Verka för att EU:s associationsavtal med Israel hävs, med hänvisning till att Israel inte följer avtalets villkor om respekt för mänskliga rättigheter.

  • Återuppta hela det svenska biståndet till Palestina, det humanitära stödet såväl som utvecklingsbiståndet.

  • Verka för ett omedelbart eldupphör och ta krafttag för en rättvis fred där allas liv värderas lika och där internationell rätt följs.

Varför är det viktigt?

En fasansfull tid har passerat sedan oktober 2023. Förödelsen i Gaza är ofattbar. Israels armé har dödat fler än 35 000 människor och skadat närmare 80 000. Journalister, biståndsarbetare, lärare, jordbrukare, sjukvårdspersonal, jurister, författare och skolelever finns bland de döda. 14 000 barn lever inte längre. Människor svälter medan hjälpsändningar förvägras tillträde. 1,4 miljoner människor är på flykt och samtidigt instängda. Sjukhus, bostäder, universitet, skolor, moskéer, kyrkor, museer, vägar och vattenreningsverk är raserade.

Människorättsorganisationer, biståndsorganisationer, FN-organ, FN-rapportörer och folkrättsexperter fördömer Israels krigsförbrytelser. Människor över hela världen protesterar. Internationella domstolen utreder Israel för folkmord, och flera rättsprocesser pågår i Internationella brottmålsdomstolen. FN:s generalförsamling och säkerhetsråd har i flera resolutioner krävt ett eldupphör och obehindrat tillträde för humanitär nödhjälp. 

Påtryckningar i ord räcker inte. Israels regering måste tvingas att upphöra med de ohyggliga brotten mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. Folkmordskonventionen från 1948 kräver att konventionsstaterna använder alla medel som rimligen är tillgängliga för att så långt det är möjligt förhindra folkmord i en annan stat.

Uppdateringar

2024-05-28 14:58:10 +0200

1,000 underskrifter nådda

2024-05-21 22:21:08 +0200

500 underskrifter nådda

2024-05-20 18:45:34 +0200

100 underskrifter nådda

2024-05-20 17:44:31 +0200

50 underskrifter nådda

2024-05-20 17:20:33 +0200

25 underskrifter nådda

2024-05-20 17:13:49 +0200

10 underskrifter nådda