Hoppa till huvudinnehåll

Till: Margot Wallström och Olof Skoog

SVERIGE MÅSTE ÄNDRA SITT SVAR ANGÅENDE DEKLARATIONEN FÖR SMÅBRUKARES RÄTTIGHETER!

Jag vill att ni aktivt stöttar världens småskaliga bönder och andra personer som jobbar på landsbygden. Jag vill ha slut på de övergrepp de utsätts för och att det ska finnas tydliga regler och verktyg som stöttar dem. Deklarationen för småbrukares rättigheter och andra som jobbar på landsbygden är väl förankrad i ett enat civilsamhälle och är viktig inte bara för småbrukare utan för alla andra människor som också har rätt till schysst producerad och näringsriktig mat som bidrar till biologisk mångfald och att stävja klimatförändringarna.

Jag vill att Sveriges riksdag och regering:

- Röstar för eller reserverar sig när deklarationen ska antas formellt i FN:s generalförsamling.

- Redan nu implementerar deklarationen och arbetar i enlighet med dess riktlinjer.

Varför är det viktigt?

Deklarationen för småbrukares rättigheter och andra som jobbar på landsbygden har under hösten fått ett enormt stöd världen över. Men inte av Sverige. Det är därför vi nu samlar oss för att visa hur många vi är som vill att Sverige ska ändra sitt svar och stå upp för våra mänskliga rättigheter, både de småskaliga producenternas och konsumenternas som har rätt till schysst producerad mat.

Deklarationen har både röstats igenom i FN:s råd för mänskliga rättigheter i september och nu i november fått stöd av FN:s generalförsamlings tredje kommitté där 119 länder rösta för. Men Sverige är ett av sju länder som röstar nej. I december ska deklarationen antas i generalförsamlingen, då får Sverige en andra chans att visa att det är ett land som står upp för mänskliga rättigheter och utvecklingen av dessa.

Skriv under denna namninsamling för att se till att våra svenska beslutsfattare stöttar deklarationen där vi kräver att Sverige ändrar sin röst.

Stora institutioner såsom FAO har insett vikten av att erkänna familjejordbrukets roll för att uppfylla målen för hållbar utveckling. Trots detta utsätts småbrukare för allt större risker och är ofta offer för tvångsförflyttningar, våld och trakasserier. Idag står denna grupp för 70% av den mat som föder världen, men själva drabbas de värst av alla när det gäller hunger. De och deras gårdar försvinner i en allt snabbare takt i och med:

- Löner som inte går att leva på
- Landgrabbing
- Expansionen av det storskaliga, industriella jordbruket
- Brist på effektiv hjälp från statliga myndigheter

De existerande verktygen har bevisligen inte varit tillräckliga för att skydda småbrukares rättigheter. Med denna deklaration skapas ett starkt internationellt verktyg för mänskliga rättigheter som avsevärt förbättrar deras möjligheter att skydda sig från dessa hot. Att ge småbrukarna detta skydd leder till att stärka matsuveräniteten för oss alla.

Hur den kommer att överlämnas

Digitalt, fysiskt och med en pressrelease.

Länkar

Uppdateringar

2018-12-16 18:49:30 +0100

100 underskrifter nådda

2018-12-08 15:40:29 +0100

50 underskrifter nådda

2018-12-07 17:16:14 +0100

25 underskrifter nådda

2018-12-04 09:47:28 +0100

10 underskrifter nådda