Tillbaka till kampanj

Till: Margot Wallström och Olof Skoog

SVERIGE MÅSTE ÄNDRA SITT SVAR ANGÅENDE DEKLARATIONEN FÖR SMÅBRUKARES RÄTTIGHETER!

Anledning att skriva under

  • Småbrukarna är moder jords framtid. Småskaligt jordbruk värnar om jorden och ger näringsrika livsmedel.