Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges regering

Sverige ska driva beskattning av fossilt flygbränsle internationellt

Sverige ska driva beskattning av fossilt flygbränsle internationellt

Vi kräver att regeringen gör allvar av punkt 36 i 73-punktsprogrammet och driver frågan om beskattning av fossilt flygbränsle i FN:s flygorganisation ICAO

Varför är det viktigt?

Det utsläppstunga flygandet har dubblerats globalt sedan 80-talet och fortsätter växa kraftigt, mycket tack vare billiga biljettpriser. En anledning till de låga priserna är att fossilt flygbränsle är subventionerat av oss skattebetalare genom det internationella avtalet Chicagokonventionen från 1944. Bara i Sverige uppgår subventionerna till 8 miljarder kronor årligen, och i EU till svindlande 200-300 miljarder - lika mycket som EU har öronmärkt för klimatåtgärder i långtidsbudgeten.

Det här avtalet kan inte brytas av enskilda länder utan endast omförhandlas i FN:s flygorganisation ICAO. När de sammanträder i höst, något som bara händer var tredje år, finns en historisk möjlighet för Sverige att driva frågan där.

Regeringen skriver glädjande nog i 73-punktsavtalet att “Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för en beskattning av fossilt flygbränsle.“ Tyvärr saknas i dagsläget en konkret strategi för vad det innebär.

Vi kräver att Sverige gör allvar av sin intention att avskaffa flygets skattebefrielse genom att driva frågan när ICAO sammanträder i höst.

Kategori


Anledningar att skriva under

  • För att fler måste uppmuntras att välja tåg framför flyg pga akut miljökris.
  • För att biljettpriset för en flygresa i dagsläget inte speglar den verkliga kostnaden.
  • Tåget måste kunna ha chans att konkurrera med flyget. Subventionspengarna borde användas till viktigare åtgärder

Uppdateringar

2019-03-06 21:47:21 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-03-05 12:31:04 +0100

500 underskrifter nådda

2019-03-04 21:08:09 +0100

100 underskrifter nådda

2019-03-04 20:04:17 +0100

50 underskrifter nådda

2019-03-04 19:31:55 +0100

25 underskrifter nådda

2019-03-04 19:09:16 +0100

10 underskrifter nådda