Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges riksdag och regering, ungdomsrörelsen och den allmänna opinionen.

Svik inte barn och unga på flykt under Covid-19!

Vi kräver:
- Lagliga vägar för människor att ta sig till Sverige och Europa
- Familjeåterförening för alla barn, oavsett skyddsgrund
- Permanenta uppehållstillstånd för barn som huvudregel
- Garanti att alla barns egna asylskäl tas i beaktande i asylprocessen

Varför är det viktigt?

I spåren av Covid-19 hotas asylrätten i Europa. Det som nu pågår längs EU:s gränser är en katastrof. Läget är livshotande. Asylrätten förbises, situationen i lägren är under all kritik och det är barn och unga som drabbas värst. Viruset och dess kontrollåtgärder slår hårdast mot de som redan är de mest utsatta.

Land efter land tar tillfället i akt att stänga sina gränser. Sveriges flyktingkvot dras in för att hindra spridningen av viruset. Istället för åtgärder mot smittspridning och virustester skickar Sverige och EU mer pengar till gränskontroller. Alla barn och ungas rätt till hälsa och effektiv behandling ignoreras.

Humanitära kriser ska inte ställas mot varandra. Men tyvärr tvingar kriser och tillgängliga resurser ibland fram svåra ställningstaganden. Med det sagt finns det inga skäl att överge barn och unga på flykt under covid-19.

När alla andra sviker måste vi stå pall, kämpa, och påminna makthavare, politiker och vårt samhälle om det ansvar vi har för att skydda människor på flykt. Vi kräver en human flyktingpolitik.

Ungdomsrörelsen kräver att Sverige står upp för asylrätten när pandemin fortsätter att breda ut sig. Vi slutar inte stå upp för de som flyr!

Uppdateringar

2020-04-22 10:13:47 +0200

100 underskrifter nådda

2020-04-02 17:16:28 +0200

50 underskrifter nådda

2020-04-02 12:41:43 +0200

25 underskrifter nådda

2020-04-02 11:49:35 +0200

10 underskrifter nådda