Tillbaka till kampanj

Till: Utbildningsdepartementet och Socialstyrelsen

Systemkollaps! Låt barn med npf-problematik få rätt till utredning!

Anledning att skriva under

  • Har tre döttrar, de två äldsta har npf-diagnoser. Den yngsta däremot får ingen utredning pga att bup inte ser nåt avvikande beteende vid observation. Kan tillägga att hon har kraftigt anpassad skolgång. Skolan står på vår sida och ser problemen.