Hoppa till huvudinnehåll

Till: Utbildningsdepartementet och Socialstyrelsen

Systemkollaps! Låt barn med npf-problematik få rätt till utredning!

Vi kräver att utbildningsdepartementet och socialstyrelsen omgående tillsätter en utredning för att möjliggöra barns rätt till npf-utredning.

Varför är det viktigt?

Den bild som framkommer gällande skolans kunskapsbrist om npf-diagnoser är att den är anmärkningsvärt låg.

För att få en elev remitterad för utredning av exempelvis autism eller adhd krävs det, i de flesta fall, att skolan står bakom (och i vissa fall dessutom skriver remissen) till Barn- och ungdomspsykiatrin för utredning.

Det finns fall där barn nekas diagnos trots att barnet uppfyller diagnoskriterierna, detta på grund av att skolan inte ”ser problemen”. För diagnos krävs en funktionsnedsättning inom 2 av 3 områden (hem, skola, relationer). Om eleven har en bristande funktion inom skolan men på grund av skolans kunskapsbrist passerar under radarn, uppstår alltså ett akut problem.

För alla barn yttrar sig inte problemen i skolan lika tydligt. De flesta barn utan utåtagerande eller fysisk hyperaktivitet tenderar att krascha först när de kommer hem till den plats där de känner sig trygga. De ”håller ihop sig” i skolan och får utlopp när de kommer hem.

Att ansvaret läggs på en skola med kunskapsbrist inom området är därför ett akut hot mot patientsäkerheten och behöver därför åtgärdas omedelbart.

Föräldrar krigar mot skolan för att barnet skall få rätt hjälp men oftast resulterar det i utbrända föräldrar och att barnen med anledning av utebliven diagnos och behandling utvecklar samsjuklighet (depression, ångest, självskadebeteende, missbruk och självmordsproblematik).

Det har för mig blivit tydligt genom deltagandet i flera npf-forum att detta problem verkar gälla över hela landet, det är alltså oberoende av vilket landsting som berörs. Det finns så klart fall där det fungerat bra eller att familjen hittat andra vägar till utredning, men faktum kvarstår: patientsäkerheten är hotad.

Skriv under och sprid!

Uppdateringar

2020-11-23 05:28:17 +0100

100 underskrifter nådda

2020-11-21 09:29:27 +0100

50 underskrifter nådda

2020-11-20 19:54:08 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-20 15:27:16 +0100

10 underskrifter nådda